• 23/05/2024

Vanmiddag wordt Bart De Pauw doorverwezen naar correctionele rechtbank

MECHELEN – De raadkamer in Mechelen zal vanmiddag beslissen om Bart De Pauw, die wordt beschuldigd van stalking en elektronische overlast, door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. De gesloten zitting van vanochtend duurde amper tien minuten maar zowel het parket als de verdediging vragen om een doorverwijzing.

De advocaten waren zeer karig met commentaar. John Maes die,  samen met Michael Verhaeghe, de verdediging van De Pauw op zich neemt: ‘We hebben heel veel te zeggen maar dat gaan we vandaag niet doen. We behouden ons commentaar voor tijdens de zitting. We verzetten ons niet tegen de doorverwijzing van onze cliënt naar de rechtbank.’ Op de vraag waarom De Pauw zelf niet aanwezig was, wilden ze niet antwoorden.

Christine Mussche, advocate van de vrouwen die zich burgerlijke partij hadden gesteld, wilde helemaal  niets kwijt.

Vanmiddag rond drie uur wordt de definitieve uitspraak verwacht maar vermits alle partijen akkoord zijn, dient er niet aan te worden getwijfeld dat de zaak door de correctionele rechtbank zal worden behandeld. Vermits er niemand is aangehouden, is er geen haast bij en zal het proces wellicht dit jaar niet meer plaatsvinden.

Liselotte Claessens (zie foto) van het parket: ‘Het parket zegt dat er voldoende bezwaren zijn om mijnheer De Pauw door te verwijzen. Beide partijen hebben kort hun argumenten aan de voorzitter van de rechtbank toegelicht. Het is nu aan de raadkamer om een beslissing te nemen. Ik wil wel verduidelijken dat de raadkamer enkel beslist over de doorverwijzing. Het gaat hier niet over schuld of onschuld.’

Twee jaar geleden deed men een aanbod tot bemiddeling om Bart De Pauw een openbaar strafproces te besparen. Hij ging daar echter niet op in. De Pauw zou publiek schuld hebben moeten bekennen en alle kosten voor zijn rekening hebben moeten nemen. Zo zou hij schuldig pleiten maar zou zijn strafregister blank blijven.

In mei verklaarde hij blij te zijn dat de zaak zou worden behandeld door de raadkamer en hoopte hij op een correctionele rechtszaak. ‘Dan krijg ik eindelijk de kans om in alle openheid mijn mening te geven. Ik zal me verweren tegen de leugens of daar waar ik ten onrechte word beschuldigd maar anderzijds zal ik ook mijn verantwoordelijkheid nemen indien blijkt dat ik bepaalde personen zou hebben gekwetst.’

De Pauw en zijn  advocaten vragen dat het proces niet achter gesloten deuren zal worden gevoerd. In dat geval zullen alle 3 000 sms-jes die De Pauw heeft verstuurd openbaar worden gemaakt en wordt ook duidelijk wie ze allemaal ontving.

In een repliek antwoordde Christine Mussche toen dat het ‘onbegrijpelijk was dat Bart De Pauw het nog steeds heeft over anonieme klachten terwijl hij nu al meer dan twee jaar, van bij aanvang van het gerechtelijk onderzoek, op de hoogte werd gebracht van de identiteit van haar cliënten.  De inhoud van het strafdossier spreekt voor zich.’

De belaagde vrouwen hebben allemaal ooit met De Pauw samengewerkt: sommigen bij de VRT, anderen bij zijn  productiehuis Koeken Troef! of op een filmset. Zij beschuldigen de 52-jarige De Pauw niet alleen van het versturen van sms-jes maar ook van ongewilde huisbezoeken. Het dossier in deze zaak telt ondertussen al meer dan 4 000 pagina’s. Bart De Pauw riskeert een gevangenisstraf van twee jaar.

Edwin Mariën

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten