• 24/05/2024

Vandaag start tevredenheidsbevraging over inrichting van de Mechelse Vesten

MECHELEN – Van vandaag tot en met zondag 17 september organiseren Stad Mechelen en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) opnieuw een tevredenheidsbevraging over het gebruik en de beleving van de vesten. Deze bevraging voor bewoners en verschillende weggebruikers komt er anderhalf jaar na de vorige. Op die manier willen de stad en AWV evalueren hoe de Mechelaar en bezoekers van de stad de Nieuwe Vesten ervaren en of er verschillen zijn met anderhalf jaar geleden.

Burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld): ‘Deze tevredenheidsbevraging past in de ruimere tussentijdse evaluatie van de nieuwe inrichting van de vesten. De ervaringen van gebruikers van de vesten zijn een belangrijke aanvulling op de verkeerstellingen die eerder al plaatsvonden in oktober 2021 en in maart dit jaar. Met de resultaten willen de stad en AWV de eerste tendensen in de beleving van de weggebruikers en directe omwonenden zien en nagaan of de doelstellingen van het project worden bereikt. Tegelijk levert het waardevolle input waarmee we het definitieve ontwerp nog kunnen bijsturen.’ Het project van de Nieuwe Vesten is één van de grootste werven in Mechelen de komende jaren. Het is dan ook ontzettend belangrijk om iedereen zoveel mogelijk te betrekken en daarbij voldoende terug te koppelen.

Rina Rabau Nkandu (Groen), schepen van participatie en communicatie: ‘De Nieuwe Vesten is een project dat we samen met de Mechelaar realiseren. We organiseerden al tal van online bevragingen, gesprekstafels, ontmoetingsmomenten en informatiemarkten. Nu organiseren we een tweede grootschalige tevredenheidsbevraging. Alle Mechelaars worden uitgenodigd om hier aan deel te nemen en hun mening te geven. Om zeker te zijn dat we een zo divers mogelijke groep bereiken, krijgen 5 600 Mechelaars – een representatieve steekproef uit het bevolkingsregister – zelfs een persoonlijke uitnodiging in de bus. Deze groep van Mechelaars is een exacte weerspiegeling van de bevolking op vlak van gender, leeftijd (twaalf jaar of ouder) en wijk. Op die manier kunnen we ontdekken hoe dé Mechelaar de Nieuwe Vesten vandaag ervaart. Tot en met 17 september kan iedereen de bevraging digitaal of op papier invullen. De papieren versie is op te halen en nadien terug binnen te brengen in het Huis van de Mechelaar. Profacts, als onafhankelijk marktonderzoeksbureau, zorgt voor het inzamelen van de gegevens en de verwerking van de resultaten.

Nkanudu: ‘Om zoveel mogelijk Mechelaars warm te maken de bevraging in te vullen, zetten we in op een ruime communicatie via onze stadskanalen. Van maandag 4 tot en met 17 september gaan enkele enquêteurs ook de straat op om Mechelaars en bezoekers te motiveren om de bevraging in te vullen. Bewoners van de vesten krijgen bovendien nog een extra uitnodiging per brief in de bus. Alle deelnemers maken kans op een Mechelenbon ter waarde van 25 euro. We willen iedereen opnieuw bedanken voor het geduld en de medewerking in dit grote project.’

De ruime tussentijdse evaluatie van de vesten kent verschillende onderdelen. Naast de verkeerstellingen op de vesten en de grotere invalswegen, werden er verkeerstellingen uitgevoerd in de kleinere straten in de binnenstad en daarbuiten. Die laatste gegevens worden nog verder geanalyseerd. Daarnaast is er een analyse in uitvoering van de passantentellingen in ons handelscentrum, worden de reizigersaantallen en doorstroomtijden bij De Lijn opgevraagd en is er nog feedback nodig van de begeleidings- en reflectiegroep Baanbrekers+. De resultaten van de tweede tevredenheidsbevraging en alle andere zaken worden verwacht in het najaar. De digitale versie kan hier ingevuld worden. (EM / Foto De Nieuwe Vesten)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten