• 14/06/2024

Universiteitsbuurt krijgt vanaf volgende maand een ander circulatieplan

ANTWERPEN – Om de huidige verkeersdruk in de Universiteitsbuurt te verlagen, zullen vanaf de eerste helft van april enkele circulatiemaatregelen worden ingevoerd. Zo zal de rijrichting in enkele straten worden omgedraaid. Dit gebeurt in aanloop naar het inrichten van straten als woonerf en de heraanleg.

In februari 2020 liet de stad een herkomst- en bestemmingsonderzoek uitvoeren in de Universiteitsbuurt. De onderzoeksresultaten tonen dat er een hoge verkeersdruk is in een aantal straten. Bovendien heeft een aanzienlijk deel van het verkeer geen herkomst en/of bestemming in de wijk zelf. District Antwerpen zal op termijn de omgeving van de Stadswaag, de Varkensmarkt, het Klapdorp en de Paardenmarkt heraanleggen om het autoluwe gebied in de binnenstad uit te breiden. Voorafgaand aan de definitieve heraanleg zullen in de Universiteitsbuurt op korte termijn een maximaal aantal straten worden ingericht als tijdelijk woonerf. Koen Kennis (N-VA) schepen voor mobiliteit: ‘Deze buurt leent zich erg goed tot een meer voetgangersvriendelijke inrichting, en die zal de leefbaarheid voor bewoners, handelaren en bezoekers ten goede komen. Het is onze ambitie om de zestiende-eeuwse binnenstad zoveel mogelijk als wandelgebied te profileren en Antwerpen als wandelstad op de kaart te zetten.’

Om dit te realiseren, moet de huidige verkeersdruk in de Universiteitsbuurt naar een aanvaardbaar niveau gebracht worden. Daarom zullen er enkele circulatiemaatregelen worden ingevoerd vanaf de eerste helft van april. Bewoners van de wijk hebben een infobrief ontvangen met de concrete timing en ingrepen. Na een proefperiode van zes maanden worden de maatregelen geëvalueerd.

Een aantal straten veranderen in de eerste helft van maart van rijrichting: de Keizerstraat, met toegelaten rijrichting naar de Prinsesstraat, de Jan van Lierstraat, met toegelaten rijrichting naar de Keizerstraat (zie foto), de Gratiekapelstraat, met toegelaten rijrichting naar de Keizerstraat, de Prinsesstraat, tussen de Keizerstraat en Kipdorp, met toegelaten rijrichting naar Kipdorp en de Kleine Kauwenberg, met toegelaten rijrichting naar de Vekestraat. Voor fietsers, bestuurders van speedpedelecs en steps blijven deze straten toegankelijk in beide rijrichtingen.

In de Raapstraat wordt tweerichtingsverkeer ingevoerd tussen de Mutsaardstraat en de Stadswaag. Ter hoogte van de overgang van de Stadswaag en de Raapstraat wordt de doorgang voor gemotoriseerd verkeer afgesloten met (breek)paaltjes. Om het terugdraaien van gemotoriseerd verkeer in de Raapstraat mogelijk te maken, wordt stilstaan en parkeren verboden aan de oneven straatkant tussen huisnummers 33 en 35 over een afstand van acht meter. Als gevolg van het omdraaien van de rijrichting van de Keizerstraat zijn de verkeerslichten op het kruispunt van de Keizerstraat met de Minderbroedersrui overbodig. Er zal immers geen gemotoriseerd verkeer meer uit de Keizerstraat komen. Deze verkeerslichten worden dan ook uitgeschakeld. De biggenruggen in de Keizerstraat, tussen de Minderbroedersrui en de Ambtmanstraat, worden verwijderd. Wegens de beperkte breedte van de rijweg blijft parkeren in dit straatdeel verboden aan beide zijden zodat fietsen tegen de rijrichting mogelijk blijft. District Antwerpen staat in voor de heraanleg van de straten, stad Antwerpen voor de tijdelijke inrichting van de (woon)erven. (EM / Foto Stad Antwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten