• 27/05/2024

Universiteit & Hogescholen Antwerpen gaan nauwer samenwerking met bedrijfsleven

ANTWERPEN – Vanochtend stond de plechtige opening van het academiejaar op de agenda van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. De plechtigheid vond traditioneel plaats in de Stadsschouwburg. Een bijzondere editie, want de Antwerpse Associatie bestaat twintig jaar. De AUHA kijkt naar de toekomst: hoe ze zich vanuit Antwerpen kan nestelen in de wereld en hoe hun samenwerking met behoud van ieders identiteit toch leidt tot de creatie van een nieuw beeld.

Dat was trouwens ook het onderwerp van de allerlaatste openingsrede van Herman Van Goethem, rector van Universiteit Antwerpen. Nadien ging hij er nog over in gesprek met Veerle Hendrickx, algemeen directeur van de Karel de Grote Hogeschool. Van Goethem: ‘Je moet je kunnen inleven in de positie van elkaar. Dat is een vrij kwetsbare opstelling maar zo kan je heel ver geraken. In die samenwerking moeten we onze onafhankelijkheid vrijwaren. Daar zijn we het over eens. We moeten natuurlijk wel rekenschap geven. We krijgen overheidsmiddelen waarvoor we ons moeten verantwoorden. Maar hier ook moet vertrouwen overwegen. In principe kan men echt wel gerust zijn over de besteding van de middelen die ons worden toevertrouwd. Samenwerking kan soms schaalvoordelen hebben. We moeten dat nastreven omdat de kostprijs voor een organisatie groot is. Dat is trouwens wat wij ook in onze associatie doen en door die samenwerkingen kunnen wij ook de kosten drukken. Zo eenvoudig is dat.’

‘Onze samenleving is een kennissamenleving, onze economie is een kenniseconomie. Ik wil er wel even terloops op wijzen dat wij met zijn allen het hoger onderwijs promoten met de opleidingen die we hebben maar er is een veel groter onderliggend probleem. Per 100 personen die op pensioen gaan zijn er 82 nieuwe die op de arbeidsmarkt komen. Wij claimen bij ons meer studenten maar er zijn – op elk niveau – op de arbeidsmarkt meer mensen nodig. Ik denk dat we wat betreft een wat disruptieve toekomst tegemoet gaan. Wij moeten ons goed realiseren dat het heel belangrijk is om op elk niveau en in alle beroepscategorieën hoog in te zetten waarbij we bovendien die andere beroepscategorieën voldoende waarderen.’

Hendrickx: ‘Om te kunnen samenwerken is vertrouwen echt de basis. Laat ons dat nooit vergeten. Daar is alles op gestoeld maar de laatste tijd zie je ook meer en meer stemmen opgaan die zeggen: ‘om samen te werken heb je financiële stimuli nodig. Ik ben daar echt een radicale tegenstander van omdat ik overtuigd ben dat samenwerking moet voortkomen uit intrinsieke motivatie en altijd kijkend naar ‘hoe kan het de kwaliteit van ons werk verbeteren?’ Financiële stimuli leiden ons daarvan af.  Soms wordt er in Vlaanderen gezegd dat er maar één associatie is die goed werkt maar ik wil toch wel onderlijnen dat wij binnen de associatie Antwerpen, en op zo’n dag als deze, bewijzen hoe succesvol wij samenwerken.’

‘We moeten samen met de stad en het werkveld de uitdaging aangaan om meer vacatures opgevuld te krijgen. Zij zijn echt vragende partij voor meer hoger opgeleiden. Daar ligt een uitdaging maar ook veel potentieel tot samenwerking. Volgende maand lanceren we een project waarbij we als instellingen van de associatie de samenwerking met het werkveld gaan lanceren.’

Er kwamen tevens twee studenten aan het woord die hun eigen accenten legden op een bepaald thema. Laurens Verhaegen (UAntwerpen) koos voor mentaal welzijn, Dalma Moghiori (KDG) voor inclusie en een student van de Antwerp Maritime Academy stipte aan dat er nog wel wat schortte aan de bereikbaarheid van zijn campus. Hij kreeg bijval van Veerle Hendrickx. ‘De Vlaamse Overheid had het geld dat ze nu gebruiken voor het stimuleren van het aanschaffen van een elektrische auto beter gebruikt om te investeren in het openbaar vervoer. Waarna  Jan van den Nieuwenhuijzen, voorzitter van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, het academiejaar officieel voor geopend verklaarde.

Edwin MARIEN

Foto UAntwerpen

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten