• 14/06/2024

Uitbatingsvergunning shishabar Statiestraat en nachtwinkel Bredabaan ingetrokken

ANTWERPEN – Het college van Antwerpen besliste om de uitbatingsvergunning van een shishabar in de Statiestraat en van een nachtwinkel op de Bredabaan definitief in te trekken. De stad kan een dergelijke beslissing doorvoeren na verschillende en/of herhaalde vaststellingen dat de zaak niet meer voldoet aan de voorwaarden uit het uitbatingsreglement.

Sinds 2015 werden er bij verschillende controles in een shishabar in de Statiestraat, meerdere inbreuken vastgesteld op de reglementering met betrekking tot de uitbatingsvergunning, en ook op de hogere regelgeving over tabakswetgeving en over de camerawetgeving. Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (zie foto): ‘Na formele waarschuwingen in 2015 en in 2018 werden er in 2022 opnieuw diverse inbreuken vastgesteld op de hygiëne- en brandveiligheidsvoorschriften, en op de rookwetgeving. In de stockageruimte werden onder meer mondstukken voor de shishapijpen aangetroffen boven openstaande vuilnisbakken of op de grond. Verder hingen er achter de toegangsdeur een aantal loshangende stekkers en kabels waaraan ook de internetrouter was verbonden en trof de politie op de vloer een schaal met brandende kolen aan, op een plaats waar bezoekers moesten passeren. Tot slot waren klanten buiten de rookruimte shisha aan het roken.’

Ook bij een latere controle bleek de hygiëne niet in orde en werden er opnieuw inbreuken op de brandveiligheidsvoorschriften vastgesteld. Daarenboven stelde de politie vast dat de ramen waren beplakt met reclame en versiering, die de inkijk van buiten naar binnen verhinderden. In november 2022 formuleerde de politie bovendien een negatief moraliteitsadvies en een negatief advies naar aanleiding van het uitgevoerde financieel onderzoek. Ondanks herhaalde waarschuwingen om zich in regel te stellen met de geldende wetgeving, wijzen al deze vaststellingen erop dat de uitbater daar te laks mee omgaat.

Tijdens een eerste controle in 2021 in een nachtwinkel op de Bredabaan in Merksem werden ernstige inbreuken vastgesteld op het politiereglement met betrekking tot de uitbatingsvergunning. Zo baatte de eenmanszaak een niet vergunde telecomwinkel uit, hing de uitbatingsvergunning niet uit en waren er verschillende inbreuken op de brandveiligheid en de hygiënevoorwaarden. Ook werd de inkijk in de inrichting bemoeilijkt.

Vermant: ‘Tijdens een hoorzitting werd aangegeven dat de uitbating tijdelijk zou worden stopgezet omwille van renovatiewerken die de brandveiligheidsrisico’s zouden wegwerken. Dit bleek uit een document waarbij tussen beide partijen de huur minnelijk werd stopgezet. De uitbater beloofde vaker te poetsen. Achteraf bleek dat de nachtwinkel toch verder geëxploiteerd werd en er geen sprake was van een effectieve beëindiging van de huur.’

Bovendien bleek dat de hygiënevoorschriften nog steeds niet werden nageleefd en dat de uitbatingsvergunning nog altijd niet was opgehangen aan het raam. Verder was er sprake van een onveilige situatie, met producten die in de doorgangen gestald werden, een tv die een zwarte vlek op het plafond veroorzaakte, en heel wat loshangende kabels en verdeelstekkers. (EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten