• 20/05/2024

UAntwerpen partner om levenslang leren in Vlaanderen te versterken

ANTWERPEN – UAntwerpen, UGent en VUB gaan samenwerken op vlak van levenslang leren en richten hiervoor Nova Academy op. Hiermee willen de universiteiten het levenslang leren in Vlaanderen versterken onder het motto ‘Bringing Learning to life”.

De universiteiten zullen samen verschillende gemeenschappelijke (opleidings-)initiatieven uitbouwen. Het eerste resultaat daarvan is de lancering van een gemeenschappelijk platform voor levenslang leren waarop het aanbod van de drie universiteiten doorzoekbaar wordt gemaakt en gecommuniceerd naar iedereen die wil bijleren. De rectoren Rik Van de Walle (UGent), Herman Van Goethem (UAntwerpen) en Caroline Pauwels (VUB) maakten dat vanochtend bekend. Op het gemeenschappelijke platform voor levenslang leren staan alle opleidingen, lezingen en studiedagen die bij de universiteiten kunnen worden gevolgd als bij- of nascholing. Het gaat zowel over eenmalige initiatieven, korte modules, langere opleidingen van één of zelfs meerdere jaren en postgraduaatsopleidingen.

Het doel van het platform Nova Academy is om alumni en burgers voortdurend te blijven meenemen in ontwikkelingen binnen hun domein of nieuwe domeinen te laten ontdekken, en zo bij te dragen aan de noden van de maatschappij. Levenslang leren kadert in de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering en is ook op Europees vlak een belangrijke doelstelling in ‘the Higher European Education Area’. Elk van de drie universiteiten organiseert vandaag al bijscholingen die binnen levenslang leren vallen. Het gaat dan onder meer over postgraduaten, permanente vormingen, lang- en kortlopende opleidingen en lezingen en studiedagen. Het bestaande aanbod aan elke universiteit blijft behouden, maar wordt tegelijk geïnventariseerd, verdiept en uitgebreid. De vraag naar toegankelijke opleidingen voor levenslang leren bestaat al heel lang. Daarnaast werken de drie universiteiten aan nieuwe opleidingsinitiatieven en gemeenschappelijke micro-credentials.

Naast het gezamenlijk platform Nova Academy bouwen de universiteiten ook nieuwe (opleidings-)initiatieven uit: flexibele opleidingsvormen en passende onderwijsactiviteiten, waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuwste technologieën voor online onderwijs, lesopnames, livestreams en blended learning. Op die manier wordt zo veel mogelijk meerwaarde gerealiseerd in het kader van levenslang leren.

Onder Nova Academy zal het aanbod levenslang leren ook worden verruimd en opengetrokken. De reikwijdte van het project blijft niet beperkt tot het post-initiële onderwijs. Inspelend op de evoluties die momenteel zowel op Vlaams als op Europees niveau gebeuren, wordt een aanbod micro-credentials ingericht. Via micro-credentials kunnen inhoudelijk samenhangende opleidingsonderdelen en deeltijdse trajecten uit de bachelor- en masteropleidingen samengebracht worden binnen het aanbod levenslang leren. Nova Academy zal voluit deze kaart trekken. Het initiële aanbod van de universiteiten bevat immers tal van relevante combinaties van opleidingsonderdelen die ze aan lerenden kan aanbieden en kan aanvullen.

Van Goethem: ‘Levenslang leren is zowel een uitdaging als een kans voor het toekomstgericht hoger onderwijs. Met deze alliantie gaan we aan de slag om een beleidskader te creëren voor levenslang leren en geven we samen vorm aan een centrale organisatiestructuur rond het thema. Om zo veel mogelijk alumni te bereiken werken we met verschillende interessegebieden, zoals gezondheidswetenschappen en psychologie, recht, wetenschappen, (bio-) ingenieurswetenschappen, kunst en cultuur,….’ (EM / Foto UAntwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten