• 22/05/2024

UA en Wilrijks bedrijf werken aan gezondheid van veelgebruikers van medicatie

WILRIJK – Veel mensen moeten dag in, dag uit meerdere geneesmiddelen nemen. Vooral ouderen nemen vaak veel geneesmiddelen, maar ook voor jongere mensen kan dat het geval zijn in de strijd tegen hun gezondheidsproblemen. In het kader van de nieuwe Arega Leerstoel Kwaliteit van Leven en Zorg voor Patiënten wil de UA het probleem aanpakken.

Men spreekt over polyfarmacie wanneer iemand vijf of meer verschillende geneesmiddelen chronisch gebruikt. Polyfarmacie komt voor bij een kwart van de mensen tussen 65 en 75. Bij thuiswonende ouderen van meer dan 80 jaar is dat 58 procent. In deze groep neemt negen procent zelfs tien geneesmiddelen of meer. Het nemen van die geneesmiddelen kan van groot belang zijn om de gezondheid zoveel mogelijk in stand te houden of te verbeteren, en aldus de kwaliteit van leven te vergroten. Maar wanneer meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd en voor lange tijd gebruikt worden, is dat niet altijd eenvoudig voor de patiënt.

Professor Tinne Dilles  – voorzitter Nurse and Pharmaceutical Care (NuPhaC) – aan UA Campus Drie Eiken Wilrijk: ‘De inname van de producten kan interfereren met het dagelijkse leven en de neveneffecten hebben soms ook een negatieve impact op de levenskwaliteit, wat we natuurlijk zoveel mogelijk willen beperken. Het is belangrijk om te bekijken hoe we de zorgverlening voor deze mensen kunnen verbeteren.’

Met dat doel wordt de Arega Leerstoel Kwaliteit van Leven en Zorg voor Patiënten met Polyfarmacie opgericht aan de Universiteit Antwerpen. Arega is een farmaceutisch bedrijf, met hoofdkwartier in de Laarstraat in Wilrijk. Arega biedt de onderzoeksgroep financiële ruimte voor vrij academisch onderzoek. Het bedrijf mengt zich dus niet met het onderzoek. CEO dr. Teun Grooters: ‘Arega ontleent zich aan het Oudgriekse woord voor ‘ondersteunen’. Wij willen de patiëntenzorg optimaliseren, en betaalbaar en toegankelijk houden door verschillende partijen bij elkaar te brengen en aandacht te besteden aan de uitdagingen waar patiënten en zorgprofessionals dagelijks mee geconfronteerd worden. Hiermee willen we eveneens de gangbare werkwijze van farmaceutische bedrijven doorbreken. Goede zorg draait namelijk niet alleen om de juiste medicatie, maar ook om de juiste begeleiding.’ Prof. Dilles wordt leerstoelhouder. ‘Door middel van wetenschappelijk onderzoek willen we methodologieën en technologieën ontwikkelen om de zorgverlening voor mensen die veel geneesmiddelen slikken, te verbeteren. De betrokkenheid van de patiënt staat centraal. Zo kan een deel van de oplossing bestaan uit het versterken van de inspraak van patiënten.’

Binnen de onderzoeksgroep NuPhaC lopen er al meerdere projecten die passen binnen de visie van de leerstoel. Dilles: ‘Misschien ben je al eens thuisgekomen na een ziekenhuisopname waarbij je niet wist hoe en wanneer je welke geneesmiddelen moest nemen. We testen of een aangepaste zorg tijdens de ziekenhuisopname een verschil kan maken. Of ervaar je bijwerkingen? Door een sterkere digitale, interprofessionele, evaluatie van het geneesmiddelengebruik helpen we zorgverleners om je therapie te verbeteren.’

De leerstoel zal het mogelijk maken om jonge onderzoekers een aanvraag voor onderzoeksfinanciering te laten uitwerken en in te dienen om een onderzoekscarrière op te starten. Daarnaast wordt een project opgestart om meer zorg op maat te kunnen gaan realiseren. (EM / Foto UAntwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten