• 17/06/2024

UA en Atlas Antwerpen werken aan inclusievere communicatie rond COVID-19

ANTWERPEN – Sciensano financiert een onderzoeksproject, onder leiding van UAntwerpen, dat moet leiden tot een inclusievere communicatie rond COVID en bij mogelijke toekomstige crisissen in België. Het voorbije jaar toonde immers aan dat niet alle bevolkingsgroepen even goed bereikt worden of toegankelijke informatie kunnen terugvinden.

Communicatie speelt een cruciale rol bij een crisissituatie. Vooraleer de bevolking de informatie en richtlijnen rond COVID-19 kan raadplegen en correct opvolgen, moet deze informatie eerst in toegankelijke vorm tot bij alle mensen geraken. En daar knelt het schoentje. Sciensano, het Belgische gezondheidsinstituut, financiert daarom een onderzoeksproject dat moet leiden tot een inclusievere crisiscommunicatie over COVID-19. Het project wordt uitgevoerd door een onderzoeksconsortium van wetenschappers van UAntwerpen, KU Leuven, UCLouvain en Thomas More Hogeschool, met het Nationaal Crisiscentrum en Atlas Integratie & Inburgering Antwerpen.

Projectleider prof. Mieke Vandenbroucke (zie foto, UAntwerpen van het Departement Taalkunde aan de Stadscampus): ‘Niet alle groepen zijn even gemakkelijk bereikbaar en niet alle huidige communicatie is even toegankelijk voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan anderstaligen, personen met een zintuigelijke beperking of kwetsbare groepen zoals laaggeletterden. Voor hen kan het moeilijk zijn om bijvoorbeeld de persconferentie na een Overlegcomité te volgen. Het is dus van belang om alle informatie in toegankelijke taal en vorm te ontsluiten via de juiste kanalen zodat iedereen er toegang toe heeft.’

Prrof. Isabelle Aujoulat: ‘De te ontwikkelen strategie zal rekening houden met de (meer)talige en culturele diversiteit en graad van geletterdheid van de Belgische bevolking. Zo bestrijden we de informatieongelijkheid en de problemen bij gezondheidsgeletterdheid en bereiken we kwetsbare doelgroepen. Iedere burger heeft recht op informatie. We onderzoeken per kwetsbare doelgroep de toegankelijkheid van bepaalde boodschappen alsook de kanalen waarlangs die boodschap het beste verspreid kan worden. Dit doen we samen met organisaties en eindgebruikers.’ Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden concrete richtlijnen opgesteld voor huidige en toekomstige crisiscommunicatie.

Heleen Van Opstal, coördinator van dienst Sociaal Tolken en Vertalen bij Atlas in de Carnotstraat: ‘Wij denken aan communicatie met aandacht voor het gebruik van beeldtaal en vertalingen, communicatie die toegankelijk is voor mensen met een zintuiglijke beperking en boodschappen die verspreid worden in een mix van traditionele en nieuwe media. We weten dat sociale media en andere digitale kanalen zoals Whatsapp belangrijke kanalen zijn om met anderstalige burgers te communiceren. De coronamaatregelen en informatie over vaccineren verspreiden we met audioboodschappen in verschillende talen. Maar daarnaast blijven ook klassieke communicatieproducten zoals (meertalige) folders of flyers belangrijk.’

Het onderzoeksconsortium erkent de belangrijke rol van en de samenwerking met belangenverenigingen, middenveldorganisaties, lokale dienstverleners en doelgroepenorganisaties uit de verschillende regio’s en betrekt deze in het ontwikkelen van de effectieve communicatierichtlijnen. Ook in toekomstige crisissituaties kan deze inclusieve communicatiestrategie gevolgd worden. (EM / Foto Universiteit Antwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten