• 20/06/2024

Twaalf Kempense gemeenten werken samen aan een verstandig waterbeheer

VORSELAAR – Met de droogte van de afgelopen jaren en met de zware overstromingen van deze zomer is het noodzakelijk om aan verstandig waterbeheer te doen. Met {beek.boer.bodem} zet de provincie Antwerpen al enkele jaren volop in op klimaatrobuuste maatregelen in de vallei van de Aa. Vanmiddag bracht men – tijdens de demomarkt ‘Klimaatboeren’ – al die opgebouwde ervaring naar de hele vallei van de Kleine Nete. Zodoende bestaat de gebiedscoalitie nu uit twaalf gemeenten: Herentals, Kasterlee, Lille, Vorselaar, Retie, Dessel, Geel, Olen, Grobbendonk, Nijlen, Zandhoven en Ranst.

Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde bevoegd voor het gebiedsprogramma Kleine Nete en voorzitter van {beek.boer.bodem}: ‘We weten dat er een waterproblematiek is. Daarom hebben wij vorig jaar een droogte- en hemelwatercoördinator aangesteld, die de effecten van wateroverlast en droogte moet verminderen. Vier jaar geleden hebben we hier het PDPO (Programma voor Plattelandsontwikkeling) opgestart in de Vallei van de Aa, met name in de gemeenten Herentals, Lille, Kasterlee en Vorselaar. Vervolgens zijn we de boer opgegaan. Studies van de Universiteit Antwerpen toonden ons de beste manieren om maatregelen te nemen.’

‘Na de droogte van de voorbije jaren hebben we een regendans gedaan maar het resultaat bleek iets heviger dan gewenst. We gingen op zoek naar multipliciteit. Vraag was hoe we onze know how konden verder zetten. Door de uitbreiding naar de hele Kleine Nete-vallei worden nu acht bijkomende gemeenten bij het project betrokken. Om één en ander te realiseren hebben we tijd, geld en knowhow nodig. We dienden een aanvraag in voor een tweede Water-Land-Schap. Tijdens de demomarkt Klimaatboeren van vanmiddag ontdekken landbouwers, natuurbeheerders, beleidsmakers en grondeigenaars in de Kleine Nete-vallei een heel menu aan maatregelen die ze kunnen toepassen.’

Om het evenwicht tussen landbouw, water en natuur te verbeteren werkt {beek.boer.bodem} samen met onder meer Boerennatuur Vlaanderen en met onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de provinciale praktijkcentra Hollebeekhoeve. Landbouwers en natuurbeheerders die één of meerdere van de maatregelen willen toepassen op hun terrein krijgen begeleiding van deze partners.

Jos Bouly (ACTIEV), schepen voor landbouw in Vorselaar: ‘Vorselaar is altijd een landbouwgemeente geweest. We hebben slechts 8 000 inwoners maar 32 actieve boeren. De helft van ons grondgebied is landbouwgrond. Wij als gemeente zijn even bezorgd als onze landbouwers zelf wanneer het over het klimaat gaat. Bovendien worden zij geconfronteerd met  de grondprijzen en de prijs van de grootdistributie.’

Een klassieke methode om het grondwaterpeil te beïnvloeden is met behulp van knijpstuwen. Hiermee reguleert men op een verbazingwekkend eenvoudige en slimme manier het waterpeil in de grachten. Ook worden houtsnippers in de bodem verwerkt wat een gunstig effect heeft op het watervasthoudend vermogen. Meer high-tech is het onderzoek naar klimaatrobuuste gewassen. Samen met teeltrotatie zorgen zij voor meer organische stof in de bodem. Die organische stof maakt van de bodem een spons, houdt meer en langer vocht vast en laat het teveel aan water beter infiltreren.

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten