• 19/05/2024

Twaalf Kempense gemeenten ondertekenen ‘Masterplan bovenlokale sportinfrastructuur’

RIJKEVORSEL – De interlokale vereniging Sportregio Noorderkempen heeft als doelstelling om het sportbeleid van de participerende gemeenten en steden te stimuleren en op elkaar af te stemmen. In het kader van deze doelstelling werd in 2019 gestart met de opmaak van een ‘Masterplan bovenlokale sportinfrastructuur’.

Met het masterplan willen twaalf gemeenten een toekomstvisie uitbouwen voor de inrichting van de bovenlokale sportinfrastructuur in de Noorderkempen die voor alle betrokken beleids- en uitvoeringspartners een leidraad kan zijn bij activiteiten en vraagstukken over sportinfrastructuur.

De Sportregio wil een bijdrage leveren aan moderne, maatschappelijk onderbouwde én bovenlokale sportinfrastructuur. Daarnaast wil men ook duidelijkheid verkrijgen over de wijze waarop de belangrijkste beleidspartners in de sport sturing en invulling willen geven aan de verbetering en inrichting van sportinfrastructuur, zowel op inhoudelijk als financieel vlak.

Voor de opmaak van dit masterplan werkte Sportregio Noorderkempen samen met Studiebureau TriFinance uit Berchem. De visienota is klaar om in een concreet actieplan omgezet te worden op lange termijn (2026–2031) waarbij de samenwerking tussen gemeenten en steden centraal staat.

De opmaak van het regionaal masterplan heeft de sportdiensten en schepenen van sport van de Noorderkempen dichter bij elkaar gebracht. Het is belangrijk dat alle nieuwe lokale en bovenlokale sportinfrastructuurprojecten afgetoetst worden binnen het referentiekader van de regio.

Deze samenwerkingsstructuur kan een springplank vormen om kleine en grote projecten binnen te halen. De sportregio beschouwt Sport Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen, Agentschap Natuur & Bos, sportfederaties, private partners, … als belangrijke gesprekspartners in het verder uitrollen van de acties en doelstellingen.

Naast het actieplan wil men niet bij de pakken blijven zitten en zorgen ‘quick wins’ voor een concrete realisatie, een juiste samenwerkingsattitude en meer draagvlak binnen de sportregio.

Men gaat aan de slag met onder meer de uitbouw van een zichtbaar gravelnetwerk doorheen de Noorderkempen, het bovenlokaal afstemmen van sportzaaltarieven en de realisatie van locaties waar openwater zwemmen mogelijk is, in overeenstemming met de gewijzigde regelgeving.

Door de intentieverklaring te ondertekenen, verklaren alle twaalf gemeenten/steden intensief samen te werken om zowel lokale als bovenlokale sportinfrastructuur te realiseren en op elkaar af te stemmen en de visienota ‘Masterplan bovenlokale sportinfrastructuur’ definitief uit te rollen met concrete actieplannen en ‘quick wins’, met als doel een grotere diversiteit aan sport- en beweegactiviteiten in de regio tot stand te brengen.

Elke gemeente of stad beslist autonoom aan welke bovenlokale sportinfrastructuurprojecten zij zullen samenwerken.

De twaalf gemeenten van Sportregio Noorderkempen zijn Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Lille, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar. (EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten