• 24/05/2024

Turnhout zette haar lokale helden vanavond in de kijker

TURNHOUT – Turnhout doet ook dit jaar weer mee aan de Vlaamse campagne rond ‘Duurzame Helden’. Inwoners en organisaties die op een of andere manier bijdragen aan de SDG’s, worden deze week in de kijker gezet. Na campagnes rond ‘klimaat’ (in 2021) en ‘inclusie’ (in 2022) wordt dit jaar de focus gelegd op ‘onderwijs’, via SDG nummer 4: ‘Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.’ De Lokale Helden’ werden vanavond officieel gehuldigd in museumcafé ‘Vijven en Zessen’ in het Nationaal Museum van de Speelkaart. Dit zijn ze:

Snoepjesfabrikant Astra Sweets en het maatwerkbedrijf A-Kwadraat werken Samen om mensen met een beperking of leefloners – of andere doelgroepen die het niet altijd makkelijk hebben op de arbeidsmarkt – naar een duurzame tewerkstelling toe te leiden. Dankzij haar internationale uitwisseling met hun leerlingen (met scholen in Brussel, Spanje, Bulgarije, Oostenrijk en Duitsland) speelt basisschool Kameleon (zie foto) in op hoe onze huidige maatschappij georganiseerd is. Hartenbakker vzw is een nieuw arbeidszorginitiatief in de Stadsboerderij van Turnhout. Hartenbakker vzw werkt aan inclusie van mensen met een beperking door middel van werk. Ze geven kansen aan mensen met een beperking, om zich verder te ontwikkelen.

Alle campussen van het Heilig Graf Turnhout werken samen met Bednet. Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren van thuis uit live de les kunnen volgen met hun eigen klas. Via deze samenwerking draagt Heilig Graf bij aan kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Elke woensdag van 8 tot 9 uur organiseren mensen uit het oudercomité , maar ook andere vrijwilligers van basisschool Sint-Victor, een koffiemoment. Tijdens het koffiemoment kan iedereen binnenlopen en een babbeltje houden met ouders, een leerkracht, een directeur.  De Michaëlschool zal samen met haar leerlingen werken aan een nieuw project: het beheren van een stuk grond op een biologisch, duurzame manier. Een groene omgeving heeft bovendien positieve effecten op leerresultaten van leerlingen en het welzijn op school.

Rasooli is zowel in Turnhout als in ‘het Zuiden’ actief bezig rond het thema onderwijs. Sinds 2017 geeft hij lezingen in Turnhoutse scholen rond mensenrechten. Rasooli richtte ADA (Association for Aid and Development) op in Afghanistan, waaronder een naaiatelier. De stedelijke basisschool heeft de laatste jaren een zeer sterk beleid rond pesten uitgewerkt. Ze zetten al jaren in op het KiVa-project, waarbij gefocust wordt op het welbevinden van de leerlingen. Kinderen en leerkrachten krijgen het nodige inzicht in de pestproblematiek. SHIO is een Turnhoutse 4de Pijler die met haar projecten inzet op kwaliteitsvol onderwijs voor de kinderen in Rabak (Sudan). Samen met hun lokale partner ‘Gasd Al Sabil’ hebben zij de voorbije jaren extra klaslokalen gebouwd voor een lokaal schooltje.

De Tip Top Talentenshop werd in het voorjaar opgericht. Enkele vrijwillige leerkrachten en leerlingen verkopen hier tweedehandskleding, gezelschapsspelen, huishoudartikelen en boeken aan leerlingen, alsook gezonde gerechten en drankjes. De geëngageerde vrijwilligers van Duo for a job trachten jongeren met een migratieachtergrond – voor wie het niet altijd evident is om werk te vinden of ze niet goed weten hoe ze hieraan moeten beginnen – te helpen om een job te vinden. De vrijwilligers van Mama Leert geven jonge mama’s met een migratieachtergrond de kans om Nederlands te leren. Tijdens de lessen Nederlands worden de peuters opgevangen in de kinderopvang zodat de jonge mama’s zich kunnen focussen op het leren van de taal.

Digidak zet sinds 2003 in op het verkleinen van de digitale kloof en het samenbrengen van mensen. Zo zijn ze uitgegroeid tot een organisatie met 37 locaties en 200 gedreven vrijwilligers. Op een Digidak-locatie staan computers die iedereen gratis kan gebruiken. Brugvrijwilligers zijn vrijwilligers van het Rode Kruis Turnhout die allochtone en autochtone kansarme leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs en hun ouders ondersteunen bij het huiswerkgebeuren. (EM / Foto Stad Turnhout)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten