• 20/06/2024

Turnhout heeft het gehad met Fiberklaar, nieuw bos in Vallei van de Kleine Nete en Aa

TURNHOUT – Al meerdere maanden trekt nutsmaatschappij Fiberklaar samen met verschillende onderaannemers door Vlaanderen. Zo ook in Turnhout. Maar daar is het stadsbestuur niet te spreken over de service die Fiberklaar aanbiedt. De aanleg van de internetkabels veroorzaakt er grote problemen en eerdere tussenkomsten van het stadsbestuur hadden onvoldoende resultaat.

Marc Boogers (Groen), schepen van openbare werken: ‘Onze dienst Wegen & Riolen overlegt wekelijks met Fiberklaar om de werkzaamheden op te volgen, maar we ondervinden dat er geen of veel te weinig gevolg wordt gegeven aan gemaakte afspraken. Onder meer via het meldingsformulier op onze website klagen bewoners met recht en reden over kapotte rioleringen en verzakte stoepen nadat Fiberklaar gepasseerd is om werken uit te voeren. Ook onze eigen ploegen hebben al ernstige gebreken vastgesteld en constateerden meermaals dat er niet wordt gewerkt volgens de geldende voorschriften. Het schepencollege heeft dan ook beslist om voorlopig geen vergunningen meer af te leveren.’

Om de vergunningen te deblokkeren, moet Fiberklaar eerst de bestaande problemen oplossen. Boogers: ‘Alle mankementen moeten worden hersteld. We sluiten de vaststellingen nog niet meteen af, want in de komende weken komen er mogelijk nog fouten aan het licht waar we nu nog geen weet van hebben. Ook die moeten op de reparatielijst komen. Eenmaal aan onze eis is voldaan, mag een beperkt aantal ploegen de werken hervatten. Pas als we vervolgens onomstotelijk kunnen vaststellen dat er voortaan wél volgens de voorschriften en volgens de regels van de kunst wordt gewerkt, mogen er weer meerdere ploegen worden ingeschakeld. En dan nog blijven we de situatie op de voet volgen.’

Het ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’ is goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit plan, een Blue Deal-project, zet in op het klimaatrobuust maken van de vallei van de Kleine Nete en haar zijrivier de Aa. Het voorziet zowat 700 hectare bijkomende natuur- en bosgebieden en legt 1 260 hectare definitief vast als landbouwgebied. Zuhal Demir (N-VA, zie foto), Vlaams minister van Omgeving: ‘Met de Blue Deal willen we van de vallei van de Kleine Nete een groene long maken. Extra natuur én bos, dat betekent veel ruimte om te wandelen, fietsen en spelen met de kinderen. Bovendien wapent het ons tegen de klimaatextremen zoals overstromingen en droogte. Er zijn dus niets dan voordelen aan dit nieuwe project dat we willen realiseren in Kasterlee, Geel en Grobbendonk.’

Het GRUP omvat de open ruimte in en rond de vallei van de Kleine Nete tussen de N19 in Kasterlee en Geel en de kern van Grobbendonk. Het gaat om het grondgebied van zeven gemeenten: Grobbendonk, Vorselaar, Lille, Herentals, Kasterlee, Geel en Olen. De bedoeling is een aantal herbestemmingen door te voeren, zodat de natuur- en bosstructuur in het gebied wordt versterkt en waardevolle landbouwgebieden gevrijwaard. Het voorgenomen plan is uitgewerkt in overleg met de lokale besturen en middenveldorganisaties. Ongeveer 270 hectare bestaand bos, dat op dit ogenblik niet in een groene bestemming ligt, wordt beter beschermd en krijgt een groene bestemming. Daarnaast creëert het plan ruimte voor circa 80 hectare effectieve bosuitbreiding. Via deze herbestemmingen wordt een grote stap vooruit gezet in de vallei van de Kleine Nete. (EM / Foto N-VA)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten