• 24/02/2024

Turnhout gaat voor kindvriendelijk vrijetijdsaanbod, nieuwe stripstadswandeling

TURNHOUT – Stad Turnhout ontwikkelt een nieuwe visie met een bijbehorend actieplan voor een kind- en jeugdvriendelijk vrijetijdsaanbod. Jan Van Otten (Vooruit), schepen van jeugd: ‘Turnhout is al jaren de houder van het label ‘Kindvriendelijke Stad’, maar dat is een titel die we elke dag opnieuw moeten – en willen – verdienen. Als kindvriendelijke stad verbinden we ons ertoe om de rechten van het kind maximaal te realiseren, daarin begrepen het recht op ontspanning, rust en vrije tijd. Dat betekent dat we aan álle kinderen en jongeren de kans willen geven om een vrijetijdsbesteding te vinden die perfect aansluit bij hun interesses, talenten en mogelijkheden.’

Om zo’n beleid uit te tekenen, legt het stadsbestuur heel bewust dwarsverbanden tussen de beleidsdomeinen ‘beleving’ en ‘welzijn’. Van Otten: ‘Kinderen en jongeren die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare situatie, vinden niet gemakkelijk aansluiting bij het bestaande vrijetijdsaanbod, dat weten we uit het jeugdwelzijnsoverleg. Zij botsen niet alleen op financiële, maar ook op praktische en psychologische drempels. Om die weg te werken, moeten we ze eerst in kaart brengen. Daarvoor gaan we naar de bron: we laten de kinderen en jongeren zélf vertellen wat ze nodig hebben en daar stemmen we ons beleid op af.’

Die bevraging van kinderen en jongeren zal een derde stap zijn, na de analyse van het beschikbare cijfermateriaal en een inventarisatie van het huidige vrijetijdsaanbod. Eenmaal alle fasen zijn doorlopen, maakt het stadsbestuur samen met partners uit de vrijetijdssector een praktijkgerichte vertaalslag van cijfers, inzichten én aanbevelingen. Daarmee is dan de basis gelegd voor een nieuwe visie en een actieplan.

Van Otten: ‘Het meest vernieuwende deel van ons stappenplan is de bevraging. Deze eerste keer laten we ons daarvoor begeleiden door Bataljong, een organisatie met veel expertise in sterk lokaal beleid voor jonge inwoners. De organisatie doet de bevraging niet vóór ons, maar mét ons. Hún medewerkers leiden ónze medewerkers op om zelf de vraaggesprekken met de kinderen en jongeren te doen. Zo maken we de werkwijze duurzaam binnen ons vrijetijdsbeleid en dat biedt garanties voor onze toekomstige actieplannen. De eerste versie daarvan willen we in 2024 uitrollen, maar daarna zullen onze diensten minstens één keer per legislatuur het volledige proces herhalen. De bedoeling daarvan is meerledig: we checken of we met ons uitgetekende plan ook daadwerkelijk de vooropgestelde doelen bereiken en we proberen vat te krijgen op trends in het vrijetijdslandschap en bij kinderen en jongeren, zodat we waar nodig onze acties kunnen bijsturen.’

Turnhout heeft er een attractie bij voor gezinnen: een verstripte stadswandeling die via augmented reality een extra laag avontuur over het stadshart legt. De stadsgidsen  leverden de verhalen aan die ze ook al jaren delen met de bezoekers die ze door de stad leiden.

Stripmaker en illustrator Wout Schoonis vertaalde vijf stadslegenden in tekeningen die op evenveel grote borden op toeristische plekjes in het centrum te vinden zijn. Astrid Wittebolle (Groen), schepen van cultuur: ‘Elke striptekening verhaalt met veel humor en een schat aan details een vaak vergeten fantastische historie. Maar er ontbreken altijd een paar elementen. Met hun smartphone kunnen de deelnemers die opsporen.’ Comic Quest kadert in het project ‘De Zes van de Kempen’ waarin Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Hoogstraten, Mol en Turnhout hun winkelkernen en ondernemers extra onder de aandacht brengen om zo de lokale economie te versterken. Kathleen Helsen (CD&V), gedeputeerde voor economie: ‘Voor lokale initiatieven zoals deze Comic Quest is in totaal 160 000 euro voorzien. Daarnaast wordt onder meer geïnvesteerd in een online campagne.’ Meer info: www.dezesvandekempen.be, https://www.rockpaperpencil.be/beleef-mee/comicquest. (EM / Foto Stad Turnhout)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten