• 20/06/2024

Turnhout gaat ingrijpend besparen door onder meer inkrimping van personeel

TURNHOUT – Onvoorspelbare energiekosten en opeenvolgende indexeringen nopen het stadsbestuur van Turnhout om ingrijpende budgettaire maatregelen te nemen. Ondanks de steeds oplopende kosten wil het schepencollege geen bijkomende belastingen heffen of andere financiële bijdragen opleggen aan de Turnhoutse burgers. Om de dienstverlening met beperktere budgetten toch zo optimaal mogelijk te kunnen voortzetten, zal de stedelijke organisatie extra inspanningen moeten leveren.

Voor de periode 2022-2025 wordt Stad Turnhout geconfronteerd met een budgettair tekort en een structureel tekort voor exploitatie. De acht indexverhogingen die voor 2022-2023 door het Planbureau worden verwacht, verhogen de personeelskosten met 27 miljoen euro. Door de prijsstijgingen voor gas en elektriciteit moet het stadsbestuur rekening houden met geraamde meerkosten van vijf miljoen euro.

Burgemeester Paul Van Miert (N-VA, zie foto): ‘De dubbele keuze om enerzijds geen geld te halen bij de inwoners en anderzijds een zo optimaal mogelijke dienstverlening aan diezelfde inwoners voorop te stellen, heeft gevolgen voor de stedelijke diensten, die daarom een breed palet aan mogelijke besparingen onderzoeken. Zo blijven we investeren in de stad, maar worden de budgetten daarvoor realistisch afgestemd op de nieuw afgebakende grenzen van de beschikbare middelen. De werkingskosten moeten dan weer met tien procent dalen. En uiteraard doet de stedelijke organisatie ook wat iedereen thuis doet: zuinig omgaan met energie. De verwarming bijvoorbeeld wordt deze winter lager gezet dan vroeger, op negentien graden. Lichten mogen alleen aan als het echt nodig is. Waar er ventilatiesystemen zijn, blijven de ramen dicht, op andere locaties mogen ze slechts open voor een korte, intensieve verluchting. Alles bij elkaar kunnen de medewerkers met dergelijke gezamenlijke inspanningen – voorlopig geschat – zo’n 750 000 euro besparen. Een maatregel die de inwoners wel zullen voelen, is de beperkte verlichting op de openbare weg. Op het hele grondgebied wordt de straatverlichting gedoofd van zondag- tot en met donderdagavond tussen 23 en 5 uur. Op vrijdag- en zaterdagnacht blijft het licht wel branden omdat er dan meer mensen ’s nachts buiten zijn. Met die maatregel wordt ongeveer 350 000 euro bespaard.’

Alle inspanningen ten spijt, zijn de financiële uitdagingen te omvangrijk om de grootste uitgavenposten te kunnen negeren. Francis Stijnen (CD&V), schepen van financiën: ‘Het college van burgemeester en schepenen ziet zich genoodzaakt om ook te besparen op personeelskosten. Om de stad én de organisatie weerbaar te maken voor de toekomst, moet de loodzware beslissing worden genomen om het personeelsbestand te verkleinen. Over een termijn van drie jaar worden sommige functies afgebouwd. Vandaag is nog niet geweten over welke functies het zal gaan, daarvoor wordt eerst een optimalisatie-oefening gemaakt. Op dit moment wordt geschat dat een bedrag moet worden gevonden dat ongeveer overeenstemt met maximaal 60 voltijdse equivalenten op een totaal van 600 medewerkers. Om het organogram te verkleinen met zo weinig mogelijk gevolgen voor de huidige medewerkers, worden alle toekomstige aanwervingsrondes kritisch herbekeken. Daarnaast zullen natuurlijke afvloeiingen, bijvoorbeeld pensioneringen, ook deels bijdragen aan een beperktere personeelskost. Voor elke medewerker van wie de huidige functie uiteindelijk toch zal vervallen, wordt een begeleidingstraject op maat gestart. ‘ (EM / Foto N-VA)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten