• 12/07/2024

prostitute

Toeristisch verblijf in binnenstad blijkt pand met Oekraïense sekswerkers

ANTWERPEN – Burgemeester Bart De Wever  (N-VA) besliste dat een toeristische verblijfsaccommodatie in de Aalmoezenierstraat in de Antwerpse binnenstad niet verhuurd of op enige andere manier ter beschikking gesteld mag worden wegens ernstige aanwijzingen van mensenhandel. Het verbod geldt voor een maand, tot en met dinsdag 19 juli.

Tijdens twee opeenvolgende controles, op 9 april en 24 mei, in een pand in de Aalmoezenierstraat stelde de politie vast dat er telkens verschillende sekswerkers aanwezig waren in deze toeristische verblijfaccommodatie, waaronder vrouwen van Oekraïense afkomst.

Johan Vermant, woordvoerder van Bart De Wever (N-VA): ‘Tijdens de eerste controle verklaarden de aanwezige sekswerkers dat de chauffeur het adres geregeld had en dat ze de huur cash moesten betalen aan een onbekende vrouw. Deze feiten tonen aan dat er controle uitgeoefend wordt over de sekswerkers.’

‘Bij een tweede controle legden de sekswerkers allemaal een gelijkaardige en ongeloofwaardige verklaring af. Zo beweerden ze dat ze alles geregeld hadden in hun thuisland en het huurgeld daar betaald hadden met bancontact. Ze waren echter niet in het bezit van een bankkaart.’

‘Bovendien wijst het feit dat er op verschillende momenten telkens drie van de vier kamers gebruikt worden door sekswerkers, er op dat de kamers specifiek voorbehouden worden voor deze sector. Bijkomend werden er eerder door de politie verschillende strafbare feiten vastgesteld voor dit pand.’

‘Bovendien is de uitbater van de toeristische verblijfaccommodatie in de Aalmoezenierstraat ook hoofdhuurder van een pand gelegen in de Peterseliestraat, waar de politie meermaals ernstige verstoringen van de openbare orde heeft vastgesteld.’

‘Ook dit pand wordt op systematische basis verhuurd en gebruikt door kwetsbare sekswerkers van buitenlandse origine die geen van allen de Engelse taal machtig zijn.’

‘De burgemeester had eerder al beslist om het pand in de Peterseliestraat gedurende een periode van twee weken te sluiten en bijkomende maatregelen op te leggen om verdere ordeverstoring te voorkomen.’

Uit bovenvermelde politionele vaststellingen en het feit dat er een gerechtelijk onderzoek inzake uitbuiting prostitutie loopt, blijkt dat er ernstige aanwijzingen zijn dat de toeristische verblijfsaccommodatie in de Aalmoezenierstraat, systematisch in kwetsbare positie verkerende sekswerkers huisvest en de controle over hen neemt.

De burgemeester is op grond van artikel 134quinquies van de Nieuwe Gemeentewet bevoegd om de noodzakelijke maatregelen te treffen om deze illegale activiteiten een halt toe te roepen en beslist daarom de accommodatie gedurende een maand te sluiten.

De Douane heeft in de haven van Antwerpen een partij van 900 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs waren verstopt in een container met cacao afkomstig uit Colombia en hebben een straatwaarde van 45 miljoen euro. (EM / Foto Pixabay)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten