• 24/05/2024

Toekomst voor Havanasite, stad steunt bouwprojecten van scholen

ANTWERPEN – Antwerpen werkt aan een toekomst voor de Havanasite in het noorden van de stad. Om de bouw van een centrale werkplaats voor verschillende stadsdiensten te realiseren, moest het bestaande ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) gedeeltelijk herzien worden. Het college legt nu het ontwerp van het herziene RUP Havana voor aan de gemeenteraad voor voorlopige vaststelling. De laatste rechte lijn is dus ingezet.

Er wordt een nieuw stadsdeel heringericht aan de Noorderlaan in Antwerpen. Het gaat om de ruimte tussen de Havanastraat, de Noorderlaan, de A12 en de spoorweg, kortweg de Havanasite. Een onderdeel is een nieuwe centrale werkplaats voor verschillende stadsdiensten, Technische Cluster Noord. Om dit te realiseren moest het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Havanastraat dat in 2016 werd opgemaakt, gedeeltelijk herzien worden. Verloopt alles volgens plan, dan start de bouw van die Technische Cluster in 2024.

Het RUP wordt voorgelegd aan de gemeenteraad op maandag 21 februari. Daarna wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd van maandag 28 februari tot en met donderdag 28 april. Tijdens deze periode kunnen bezwaren geuit worden en krijgen adviesinstanties opnieuw de kans om hun opmerkingen te geven. Daarna worden deze door de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening verwerkt in een advies aan de gemeenteraad, die dan definitief kan goedkeuren.

Annick De Ridder (N-VA), schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: ‘We zetten vandaag met de voorlopige vaststelling op de gemeenteraad een belangrijke stap in de ontwikkeling van de Havanasite. Het ontwerp-RUP wordt nu aan een openbaar onderzoek onderworpen. Zo zitten we mooi op schema om de werken op deze site aan de Noorderlaan aan te vatten. Hierdoor zullen weldra de stedelijke operationele diensten gecentraliseerd kunnen worden in de nieuwe Technische Cluster Noord.’

Sinds 2010 zijn er al meer dan 19 500 extra schoolplaatsen bij gecreëerd in Antwerpen. Desondanks blijft de nood aan meer kwalitatieve schoolplaatsen bestaan. De stad wil scholen dan ook zo goed mogelijk begeleiden bij de realisatie van hun bouwprojecten. Daarom voorziet de stad nu ook subsidies voor kleinere schoolbesturen om een bouwcoach aan te stellen, die hen zal ondersteunen bij deze nauwe samenwerking. Ook kinderdagverblijven kunnen hier gebruik van maken, indien dat nodig blijkt. Dit voorjaar volgt er een oproep waarop scholen met (ver)bouwplannen zich alvast kunnen inschrijven.

Jinnih Beels (Vooruit, zie foto), schepen voor onderwijs: ‘Ondanks de inhaalbeweging de afgelopen jaren, blijft de capaciteitsnood in ons onderwijs actueel. Denk bijvoorbeeld aan de groeiende vraag in het secundair of het plaatstekort in het buitengewoon onderwijs. Daarom willen we als stad scholen maximaal ondersteunen in de opvolging van hun bouwdossiers.’ Met de subsidie wil de stad een extra inspanning doen. Zo wil ze scholen helpen om de zorgen omtrent complexe dossiers te dragen. Dit jaar al kunnen kleinere schoolbesturen een procesregisseur aanstellen. Die bouwcoach vormt een brugfiguur tussen de school en de verschillende stadsdiensten. Meer info: https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/onderwijsnetwerk-antwerpen-0/samen-plannen-en-bouwen. (EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten