• 24/06/2024

Tirinusstraat in Deurne wordt definitief schoolstraat

DEURNE – Om de schoolomgeving van vrije basisschool Sint-Rumoldus in Deurne aangenamer en veiliger te maken werd op 17 april 2023 een proefopstelling van een schoolstraat ingevoerd. Daarnaast werd de rijrichting van de Louis van Craenstraat omgedraaid. Deze maatregelen worden nu, na een positieve evaluatie, blijvend ingevoerd, waardoor de Tirinusstraat een definitieve schoolstraat wordt.

Met deze ingreep willen stad en district Deurne de verkeersveiligheid aan de Sint-Rumoldusschool verbeteren, met name bij aanvang en afronding van de schooldag.

​Bij een schoolstraat sluit een gemachtigd opzichter of vrijwilliger bij het begin en einde van de schooldag een (deel van de) straat tijdelijk af. Voetgangers, steppers en fietsers krijgen voorrang én gemotoriseerd verkeer wordt geweerd. In de Tirinusstraat in Deurne werd een vaste slagboom geplaatst, waarmee de toegang tot de straat beperkt wordt.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “De afgelopen jaren zien we een gestage groei van het aantal schoolstraten in Antwerpen. In 2020 waren het er 5, nu staat de teller op 44 actieve schoolstraten, waarvan 36 definitief. In district Deurne gaat het om 6 schoolstraten, waarvan 1 op proef. Onze stadsdiensten staan altijd klaar om scholen te begeleiden die ook een schoolstraat overwegen.”

Districtsburgemeester Tjerk Sekeris sluit zich hierbij aan: “Deurne was één van de eerste districten dat experimenteerde met schoolstraten. Dankzij het werk van tientallen ouders, leerkrachten en directies staat de teller op 6. Het district wil verder gaan op het ingeslagen pad en elke straat waar een school is omtoveren in een schoolstraat. Bevragingen leren immers dat kinderen zich veiliger voelen als hun school in een schoolstraat ligt.”

Scholen kunnen een schoolstraat aanvragen via https://www.antwerpen.be/info/5fa155fe009e3158ae108738/schoolstraten

Foto’s Ronny MULLENS/Disctrict Deurne

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten