• 21/06/2024

Testdorp Park Spoor Oost sluit, Academici UA scharen zich achter klimaatzaak

ANTWERPEN – Mensenrechtenorganisaties en academici scharen zich achter de klimaatzaak die zes Portugese jongeren hebben aangespannen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Prof. Woutervandenhole, onderzoeker UA op de Stadscampus: ‘ “We willen het Hof ervan overtuigen dat rechtspraak niet stopt aan de landsgrenzen en benadrukken dat kinderen een betere bescherming verdienen.’

Zes Portugese jongeren, aangevoerd door Duarte Agostinho, stapten naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ze beschuldigen 33 Europese landen ervan dat hun mensenrechten geschonden worden, inclusief het recht op leven zelf, omdat de landen te weinig doen om het broeikasgasprobleem aan te pakken. Het zestal dagvaardde alle EU-landen, en ook Noorwegen, Rusland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Een grote groep Europese mensenrechtenorganisaties waaronder de Onderzoeksgroep Recht en Ontwikkeling, verbonden aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen, sluit zich nu aan bij die rechtszaak. .

Dr. Gamze Erdem Türkelli, collega van dr. Vandenhole: ‘Het gaat om de eerste klimaatzaak die behandeld zal worden door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.  Het belang van deze zaak kan niet onderschat worden. Europese landen moeten zichzelf ambitieuze doelstellingen opleggen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering voor de volgende generaties zo klein mogelijk te houden.’

De mensenrechtenorganisaties en de academici schreven een uitgebreide brief met juridische argumenten. Zo stellen ze dat landen volgens het internationaal recht geen schade mogen berokkenen aan de rechten van niet-inwoners van hun land. Vandehole: ‘En mensen die slachtoffer zijn van de klimaatverandering moeten de mogelijkheid hebben om ook andere regeringen dan die van hun eigen land juridisch ter verantwoording te roepen.’

De groep is van mening dat het Europese Hof zich mag uitspreken over het falende beleid van nationale regeringen, als dat klimaatproblemen zoals droogte, hittegolven, bosbranden of andere problemen veroorzaakt. Türkelli:  ‘Als dat niet mogelijk zou blijken, dan is dat in tegenspraak met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het zou ook een goede zaak zijn als het Hof de klimaatverplichtingen van de landen gezamenlijk zou bekijken, in plaats van land per land.’

Het Antwerpse vaccinatiedorp aan Spoor Oost vaccineerde vandaag de 215 000ste inwoner. Iets meer dan drie weken geleden werd de kaap van 100 000 vaccins gerond. Vandaag komen meer dan 7 100 mensen langs voor een vaccinatie. Om het vaccinatietempo te verhogen en meer te testen, sluit het testdorp op Spoor Oost. Het verhuist naar het Wilrijkse Plein, naast Antwerp Expo aan de Vogelzanglaan. Er zullen alleen nog betalende tests afgenomen worden, zoals voor vertrekkende en terugkerende reizigers. Donderdag 3 juni gaat het testdorp op Spoor Oost dicht en vrijdag 4 juni gaat dat van Wilrijkse Plein open voor bewoners van Antwerpen en de districten, Borsbeek, Stabroek, Schoten en Wommelgem.  Het aantal tests zal er worden vervijfvoudigd: van 300 naar 1 500 per dag. Belangrijkste reden is de verkeersdrukte aan de Noordersingel omdat het aantal vaccinaties steeds maar wordt opgevoerd. (EM / Foto ZNA)

 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten