Tags : Wouter Beke

Antwerpen

Project KOMPAS+ ter opvolging van jonge delict-plegers wordt verlengd

ANTWERPEN – Stad Antwerpen ontwikkelde het pilootproject KOMPAS+ (KetenOndersteuning Minderjarige Plegers Antwerpen Stad Plus), dat intensieve en langdurige opvolging en ondersteuning wil bieden voor jonge delict-plegers en hun gezinscontext. KOMPAS+ is een samenwerkingsverband tussen hulpverlening, onderwijs, stad Antwerpen, lokale politie Antwerpen, parket van de procureur des konings in Antwerpen en jeugdadvocatuur. Het doel van KOMPAS+ […]Lees verder

Gezondheid

AZ Monica bouwt nieuwe vleugel met 12 operatiekamers voor orthopedie

ANTWERPEN – Vanmiddag kreeg onder meer Wouter Beke (CD&V), Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid, tekst en uitleg bij het nieuwe gebouw van campus Antwerpen van het AZ Monica, gelegen aan het Harmoniepark. Naar verwachting opent de nieuwe ziekenhuisvleugel in 2023. Het wordt een ‘Focused Clinic’ voor orthopedie. Focusklinieken zijn gespecialiseerd in veel voorkomende ingrepen. […]Lees verder

Gezondheid

67 miljoen euro Vlaamse subsidies voor volledige vernieuwing van Jan

MERKSEM – Ziekenhuis Netwerk Antwerpen gaat fors investeren in zijn site Jan Palfijn in Merksem. Het bouwproject omvat een nieuwe dialyseafdeling en twee bijkomende vleugels voor onder meer een nieuwe materniteit, geriatrie en een nieuw oncologisch dagziekenhuis. De Vlaamse regering heeft de subsidieaanvraag bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) goedgekeurd. Om de parkeerdruk […]Lees verder

Gezondheid

UPC Duffel bouwt campus uit met twee nieuwe, moderne, zorggebouwen

DUFFEL – Het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel stelde vanmiddag de plannen voor voor de uitbouw van de zorgcampus in Duffel. Dankzij steun vanuit de Vlaamse Overheid wordt de volgende vijf-zes jaar de verouderde infrastructuur  vervangen door twee nieuwe moderne zorggebouwen, voornamelijk voor patiënten met een zeer acute psychiatrische kwetsbaarheid, zoals psychose of stemmingsstoornissen. Het ziekenhuis […]Lees verder

Boom

18 gemeenten uit regio Boom/Mechelen/Lier pakken dak – en thuisloosheid

MECHELEN – De achttien lokale besturen van regio Rivierenland en de Rupelstreek bogen zich de afgelopen maanden over de groter wordende uitdaging die de dak- en thuislozenproblematiek met zich meebrengt. De opvang- en begeleidingsmogelijkheden werden onder de loep genomen en afgetoetst aan de reële noden en behoeften. Bart Claes, algemeen directeur CAW Boom Mechelen Lier: […]Lees verder

Antwerpen

Bijkomende Vlaamse steun voor CGG in Antwerpen, Turnhout en Mechelen

ANTWERPEN –  De Vlaamse Regering maakt werk van de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 6) dat eind maart werd afgesloten. De totale investering vanuit VIA 6 in de kwaliteit van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) bedraagt meer dan anderhalf miljoen euro per jaar. Wouter Beke (CD&V), minister van welzijn en volksgezondheid, geeft meer […]Lees verder

Geel

Ziekenhuis Geel krijgt 20 miljoen voor vernieuwing van drie diensten

GEEL – De Vlaamse overheid voorziet een investering van ongeveer twintig miljoen in de renovatie van Ziekenhuis Geel. In 2022 start de bouw van drie bijkomende verdiepingen bovenop de bestaande zijvleugel die nu het revalidatiecentrum huisvest. In de nieuwbouw komt een nieuw chirurgisch dagziekenhuis, een nieuw klinisch labo en ook een volledig nieuw kinderziekenhuis. Ziekenhuis […]Lees verder

Gezondheid

Coachingstrajecten rond dementiezorg in vijf WZC’s uit onze provincie

EDEGEM –Wouter Beke (CD&V, zie foto),  Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid? wil inzetten op een kwaliteitsvolle ondersteuning van zorgorganisaties inzake dementiezorg. Om dit te realiseren, worden twintig coachingstrajecten gefinancierd binnen de thuiszorg en de woonzorgcentra. Hij trekt hiervoor een budget van 159 500 euro uit. Vijf van de trajecten liggen in onze provincie: Cadiz […]Lees verder

Antwerpen

Vijf Vlaamse ministers ten strijde tegen vervuiling 3M op Linkeroever

ZWIJNDRECHT – De PFAS-verontreiniging in en rond bedrijf 3M in Zwijndrecht domineert het nieuws naar aanleiding van bodemonderzoeken en nakende werken van Lantis. De Vlaamse regering stelt aan om de PFAS-verontreiniging in de omgeving van 3M in beeld te brengen. Zuhal Demir (N-VA, zie foto), Vlaams minister van Omgeving: ‘In het belang van de gezondheid […]Lees verder

Corona

Dit bedrag geeft de Vlaamse regering aan het vaccinatiecentrum in

MORTSEL – De Vlaamse Regering gaf meer informatie over de financiering van de Vlaamse vaccinatiecentra. Er wordt rekening gehouden met het aantal inwoners dat het vaccinatiecentrum zal bedienen. Daarnaast voorziet de Vlaamse regering meer dan 130 miljoen euro voor het medische luik van de vaccinaties in de woonzorgcentra, ziekenhuizen en vaccinatiecentra. Bart Somers (Open Vld), […]Lees verder