Tags : Umicore

Antwerpen

Strengere normen voor Umicore Hoboken, Red Star Line Museum tijdelijk

ANTWERPEN – Naar aanleiding van de evaluatienota 2019, de vaststelling dat de lood-in-bloedwaarden bij de kinderen uit de wijken Moretusburg en Hertogvelden in juni 2020 verhoogd waren en het feit dat een aantal bijzondere voorwaarden niet meer actueel zijn, besliste de deputatie om strengere voorwaarden op te leggen aan het bedrijf. Umicore wordt verplicht  maatregelen […]Lees verder

Hoboken

Provinciale Deputatie past milieunormen voor Umicore Hoboken aan

HOBOKEN – Naar aanleiding van de evaluatie van rapporteringsrapport 2019 van Umicore en de vaststelling van verhoogde lood-in-bloed-waarden bij kinderen in een naburige wijk van Umicore, heeft deputatie in november 2020 het advies van de Vlaamse instanties Afdeling Milieu van het Vlaams departement Omgeving, de afdeling Lucht, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap Zorg & […]Lees verder