Tags : Terhagen

Milieu

Omgevingsvergunningsaanvraag sanering stortplaatsen meest complexe ooit

BOOM – De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de sanering en het landschapsherstel van de voormalige kleiputten in Terhagen en Boom is ingediend. Daarin vragen grondeigenaars Provincie Antwerpen en De Vlaamse Waterweg toestemming voor de opbouw van een nieuw landschap in de kleiputten. De gewestelijke omgevingsambtenaar bevoegd voor deze aanvraag, vroeg de indieners om aanvullingen […]Lees verder

Nationaal nieuws

Nieuw recreatiegebied na sanering van kleiputten van Boom en Terhagen

BOOM – Er is een belangrijke stap vooruit gezet naar de sanering van de voormalige stortplaatsen in de kleiputten van Terhagen en Boom. De grondeigenaars, De Vlaamse Waterweg en de provincie Antwerpen, leverden een voorbereidende studie af aan OVAM waarin vier saneringsvarianten tegenover elkaar werden afgewogen. Uit deze afweging kwam de eerder gecommuniceerde saneringsmethode die […]Lees verder