Tags : Sint-Augustinus

Wilrijk

Chronische pijn van GZA-patiënten voortaan vanop afstand gecontroleerd

WILRIJK – Vandaag startte de Brai²n-afdeling in GZA Ziekenhuizen met de controle op afstand van neurostimulatoren, die worden gebruikt in de behandeling van onder meer chronische pijn. Patiënten hoeven zich dus niet meer voor elk probleem naar het ziekenhuis te verplaatsen, wat hen heel wat extra comfort en tijdswinst geeft. Voor de controle op afstand […]Lees verder

Wilrijk

Prof Wuyts (UA/St Augustinus) deed onderzoek naar hersenen astronauten

WILRIJK – Onderzoek wijst uit dat de hersenen van ruimtereizigers significant veranderen wanneer ze voor langere tijd in de ruimte verblijven. Zeven maanden na hun terugkomst is hun brein nog steeds anders. Prof. Floris Wuyts: ‘Astronauten moeten nieuwe vaardigheden aanleren door de gewichtloosheid en dat zie je in hun hersenen.’ Professor Wuyts is verbonden aan […]Lees verder

Gezondheid

Robot doet administratieve taken in St-Jozef, St-Vincentius en St-Augustinus

MORTSEL – GZA Ziekenhuizen (Sint-Jozef Mortsel, Sint-Vincentius Antwerpen en Sint-Augustinus Wilrijk) maakt sinds kort gebruik van Robotic Process Automation (RPA), een virtuele software assistent die tijdrovende, repetitieve administratieve taken van medewerkers overneemt en geautomatiseerd uitvoert. Op die manier komt er voor medewerkers meer tijd vrij voor andere, inhoudelijk interessantere taken die de kwaliteit van het […]Lees verder

Gezondheid

Geen huidmarkeringen meer bij radiotherapie in resem Antwerpse ziekenhuizen

WILRIJK- Patiënten die een radiotherapiebehandeling ondergaan, krijgen markeringen in vele gevallen met speciale inkt op de huid. Dat is nodig om het bestralingsgebied te kunnen bepalen gedurende de rest van de bestralingssessies. Door een nieuwe evolutie in de radiotherapiewereld kan dit vermeden worden. Bovendien verhoogt de nieuwe methodiek de kwaliteit van de behandeling en de […]Lees verder

Wilrijk

Antwerpse coronapatiënten worden thuis opgevolgd, Spoor Oost gesloten

WILRIJK –  De spoeddiensten van Sint-Augustinus (Wilrijk), Sint-Vincentius, Middelheim en  Stuivenberg (Antwerpen) en Jan Palfijn (Merksem) gaan COVID-patiënten opvolgen in hun thuisomgeving. Via de app CovidCare@Home geven deze patiënten drie keer per dag parameters door aan de spoeddienst. Hierdoor kunnen ze sneller ontslagen worden uit het ziekenhuis of een opname vermijden. Zo heeft het ziekenhuis […]Lees verder

Gezondheid

Sint-Augustinus Wilrijk zorgt morgen voor Europese primeur

WILRIJK – In  het Sint-Augustinus in Wilrijk krijgt een Belgische patiënt morgen voor het allereerst in Europa een vestibulair implantaat. Dat maakt het mogelijk om patiënten met totale uitval van de evenwichtsfunctie te behandelen door elektrische stimulatie. Het binnenoor bevat het gehoor- en evenwichtsorgaan. Het verlies van de binnenoorfunctie leidt tot doofheid en evenwichtsproblemen. Tweezijdig […]Lees verder

Antwerpen

De helden van de zorg werden vereeuwigd in de tuin

WILRIJK – Kunstenaar Peter Meyers schonk de GZA Ziekenhuizen (Sint-Augustinus Wilrijk – Sint-Vincentius Antwerpen en Sint-Jozef Mortsel) een zelfgemaakte sculptuur die in het teken staat van COVID-19, als hommage aan alle medewerkers en artsen die zich in de ziekenhuizen hebben ingezet tijdens de coronaperiode. Vanmiddag werd het beeld  ingehuldigd op campus Sint-Augustinus, uiteraard in aanwezigheid […]Lees verder