Tags : Ludwig Caluwé

Sint-Katelijne-Waver

Tentoonstelling in ’t Grom St-Katelijne-Waver belicht glastuinbouwsector

SINT-KATELIJNE-WAVER – Vanaf morgen, zaterdag, kan je in het groentemuseum ’t Grom in Sint-Katelijne-Waver ontdekken hoe innovatief, duurzaam en esthetisch serres kunnen zijn aan de hand van een originele fototentoonstelling. De expo is het resultaat van een wedstrijd die het provinciebestuur vorige zomer organiseerde. Maarten Jacobs, directeur-conservator van ’t Grom: ‘’t Grom is het museum […]Lees verder

Antwerpen

Klimaatplan van de Provincie Antwerpen telt 200 acties

ANTWERPEN – ‘Plan Vandaag’ is het klimaatplan van de provincie Antwerpen. De provincie maakt zich klaar voor een leefbare en klimaatveilige toekomst. Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA): ‘Het klimaat verandert en daarom hebben we ambitieuze doelstellingen vastgelegd waarmee we onze schouders zetten onder de Vlaamse en internationale klimaatdoelen. We willen onze provincie voorbereiden op de impact […]Lees verder

Milieu

Omgevingsvergunningsaanvraag sanering stortplaatsen meest complexe ooit

BOOM – De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de sanering en het landschapsherstel van de voormalige kleiputten in Terhagen en Boom is ingediend. Daarin vragen grondeigenaars Provincie Antwerpen en De Vlaamse Waterweg toestemming voor de opbouw van een nieuw landschap in de kleiputten. De gewestelijke omgevingsambtenaar bevoegd voor deze aanvraag, vroeg de indieners om aanvullingen […]Lees verder

Gezondheid

Projecten rond eetbaar groen in Schelle, Herentals, Edegem en Grobbendonk

HERENTALS  – Herentals geeft ruimte aan het plattelandsproject Voedsel+Dorp van provincie Antwerpen. Het stadsbestuur zoekt inwoners die op een vruchtbaar terrein in de wijk Koninkrijk (Morkhoven) samen eetbaar groen willen creëren en onderhouden. Tijdens drie participatiemomenten denken ze samen na over manieren waarop er meer eetbaar groen kan groeien in de buurt. Daarna gaan ze […]Lees verder

Antwerpen

Internationale erkenning voor provinciehuis, programma ‘Deurne Bevrijd’

ANTWERPEN – Het Antwerps provinciehuis heeft de score ‘excellent’ binnengehaald met het BREEAM-certificaat. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en screent op internationaal niveau gebouwen op duurzaamheid. Ludwig Caluwé (CD&V), gedeputeerde voor logistiek, patrimonium en financiën: ‘Wat duurzaamheid en energiezuinig bouwen betreft, is hiermee ook internationaal bevestigd dat het nieuwe provinciehuis het […]Lees verder

Ontspanning

Zorg mee voor eetbaar groen in Schelle, Herentals, Edegem en

SCHELLE – De provincie wil samen met Velt zw en RURANT vzw projecten rond eetbaar groen opstarten in Schelle, Herentals, Edegem en Grobbendonk. De lokale besturen zorgen voor beschikbare ruimte en inwoners kiezen onder begeleiding van Velt of RURANT welk eetbaar groen er geteeld zal worden. Het kunnen kleinschalige initiatieven zijn die volledig gedragen worden […]Lees verder

Mechelen

Vrijetijdsaanbod provinciale groen- en recreatiedomeinen wordt circulairder

MECHELEN – De provincie Antwerpen wil het vrijetijdsaanbod in de provinciale groen- en recreatiedomeinen meer circulair maken. In het onderzoeksproject ‘Vrije tijd in een kringetje’ bekijken de provincie en Universiteit Antwerpen hoe het vrijetijdsaanbod van de provincie nog beter kan passen in een circulair economisch model. Vandaag werd in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark in Mechelen […]Lees verder

Antwerpen

Provincie steunt innovatieve projecten, PRUP detailhandel Heist-op-den-Berg

ANTWERPEN – De provincie ondersteunt drie innovatieve projecten die eerlijk werk en economische groei stimuleren. Gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V): ‘Het samenwerkingsplatform ‘ANTWERP. POWERED BY CREATIVES’ (APBC) in de Lange Winkelhaakstraat in Antwerpen werd opgestart en gelanceerd in 2014. APBC wil kruisbestuivingen stimuleren tussen klassieke en creatieve bedrijven. Het moedigt ondernemers aan om te innoveren en […]Lees verder

Noorderkempen

Project brengt landbouwinfrastructuur rond Brecht en in Herselt in beeld

KALMTHOUT – De toenemende bebouwingsgraad gecombineerd met minder ontwikkelruimte voor landbouw in de open ruimte waren de aanleiding voor het PDPO-plattelandsproject ‘Agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur’. Brecht, Essen, Wuustwezel, Kalmthout, Kasterlee en Herselt zetten hun schouders onder dit project. Voor deze gemeenten werd alle bebouwing in het agrarisch gebied in beeld gebracht. Er werden in totaal […]Lees verder