Tags : leesoase

Mol

Welzijnsprojecten Molse scholen, BruMed Kontich geeft 60 000 mondmaskers

MOL – Twaalf Molse scholen – waaronder zeven lagere en vijf secundaire scholen – ontvangen subsidies voor projecten rond kinder- en jongerenwelzijn. In totaal besteedt het gemeentebestuur hieraan 23 500 euro. Elke school ontvangt éénmalig een bedrag van maximum 5 000 euro voor de ingediende projecten die tegemoetkomen aan leerlingen in kansarmoede, in problematische opvoedingssituaties, anderstalige […]Lees verder