Tags : Gekoro

Herentals

GeKoro hield ludieke actie op Vest en Rodekruisstraat in Herentals

HERENTALS – De GeKoro is een spin off van de GECORO, Gemeentelijke Adviesraad Ruimtelijke Ordening Herentals. Met gekke ideeën willen zij werken aan een beter Herentals, zo heet het. Vandaag hielden zij een ludieke actie. Jo Spiessens: ‘Normaal staan er op de aansluiting tussen Vest en Rode-Kruisstraat auto’s. Hoewel: wat is ‘normaal’? Eigenlijk is dat […]Lees verder

Milieu

Denk- en doetank GeKoro hoopt stukje New York naar Herentals

HERENTALS –  De Herentalse denk- en doetank GeKoro gelooft in verandering. Op de lange termijn, maar ook – en vooral – op de korte termijn. Omdat onze samenleving er nood aan heeft. En omdat er zoveel kansen zijn die we onbenut laten, zeggen zij.. ‘Soms liggen ze onder onze neus te blinken.’ De GeKoro riep […]Lees verder

Nationaal nieuws

In Herentals vangt men dromen en breidt men de fietsenstalling

HERENTALS – De Herentalse denk-en doe-tank voor Ruimtelijke Ordening start het jaar met een nieuwe website en een nieuw project. ‘P(l)ak je droom vast’ is de titel, die meteen ook een invitatie is. Het afgelopen jaar was er voor velen een van veel wandelen in de eigen buurt. Dat leverde soms mooie ontdekkingen op. Soms ook teleurstellingen. […]Lees verder