Tags : Gabriella De Francescp

Boom

18 gemeenten uit regio Boom/Mechelen/Lier pakken dak – en thuisloosheid

MECHELEN – De achttien lokale besturen van regio Rivierenland en de Rupelstreek bogen zich de afgelopen maanden over de groter wordende uitdaging die de dak- en thuislozenproblematiek met zich meebrengt. De opvang- en begeleidingsmogelijkheden werden onder de loep genomen en afgetoetst aan de reële noden en behoeften. Bart Claes, algemeen directeur CAW Boom Mechelen Lier: […]Lees verder