Tags : De Lilse Bergen

Ontspanning

Antwerpen heeft er met de Lilse Bergen een provinciaal recreatiedomein

LILLE – Het provinciebestuur nam op 1 januari het Provinciaal Recreatiedomein Lilse Bergen definitief over. Dat gebeurde na de unanieme goedkeuring van de  oprichting van het Externe Verzelfstandigd AgentschaP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen vzw, samen met de bijhorende statuten door de provincieraad in oktober 2020. Bij de aanleg van de E34 kwam er op […]Lees verder