Tags : cantus

Antwerpse districten

Stad Antwerpen verbiedt dopen en cantussen op haar grondgebied

ANTWERPEN – Op donderdag 24 september start het nieuwe academiejaar voor de Antwerpse studenten. Het eerste semester gaat traditioneel samen met dopen,¬†doop-gerelateerde activiteiten en cantussen.¬† Omwille van corona besliste het stadsbestuur in overleg met de hogere onderwijsinstellingen dat deze voorlopig niet kunnen doorgaan. De stad zorgt wel voor een enthousiaste verwelkoming met veilige alternatieven. Antwerpen […]Lees verder