• 24/06/2024

’t Kompas zet in op groene speeloase

DUFFEL – Gemeentelijke basisschool ’t Kompas in Duffel heeft vanaf volgend schooljaar een nieuwe grote groene avonturenspeelruimte. Hiervoor krijgt het lokaal bestuur financiële steun van het Agentschap Natuur en Bos.

“De speelplaats is momenteel een klassieke stenen plek in een dichtbebouwde omgeving. Door het ontharden en vergroenen van de speelplaats creëren we een uitdagendere en meer leerrijke speelomgeving voor de kinderen. Er komen groenzones, speelse klim- en klauterelementen en ruimte voor buitenklasjes. Daarnaast zorgt het omtoveren van de speelplaats in een groene oase voor minder verhitting in de zomer, meer biodiversiteit en kunnen we ineens ook een hemelwaterinstallatie voorzien waarmee we de toiletten van spoelwater kunnen voorzien”, legt schepen van onderwijs Lili Stevens uit.

Enerzijds wensen we door de nieuwe inrichting de leerlingen van de basisschool ’t Kompas een groenere en avontuurlijkere speelplaats te geven. Anderzijds kadert deze aanpak ook binnen ons klimaatbeleid en maakt inzetten op ontharding deel uit van ons Energie- en Klimaatactieplan. Dankzij het initiatief ‘Natuur in je School’ kunnen we rekenen op 150.000 euro subsidies van Agentschap Natuur en Bos voor dit project”, vertelt schepen van milieu en natuur Isabel Glorie.

“De leerkrachten, leerlingen en ouders werden afgelopen jaren bevraagd over hun wensen en noden op de speelplaats. In 2022 werd een studiebureau aangesteld om een plan en een begroting op te stellen. Met die plannen werd een subsidie aangevraagd. De kosten bedragen 300.210,52 euro inclusief 6 % btw. Achteraf zullen ook de leerkrachten en leerlingen een steentje bijdragen voor het onderhouden van de groene elementen. Dit zal bijdragen aan de educatieve doelstellingen”, zegt schepen Lili Stevens.

De aannemer start de laatste week van juni met de aanleg van de speeloase en hoopt de speelplaats zo goed als klaar te hebben tegen het begin van het nieuwe schooljaar. De meeste aanplantingen zullen later gebeuren in het najaar.

“We nodigen iedereen alvast uit op het schoolfeest van gemeentelijke basisschool ’t Kompas op zaterdag 1 juni om een blik te werpen op de plannen en we kijken alvast uit naar de nieuwe groene speeloase”, besluit schepen van onderwijs Lili Stevens.

Afbeelding gemeente Duffel

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten