• 18/07/2024

Grey Wolf (Canis lupus) Portrait – captive animal

Subsidies voor maatregelen tegen wolven voortaan in 17 Antwerpse gemeenten waaronder hele stad

ANTWERPEN – Sinds vorig jaar is een nieuw ondersteuningsmechanisme van kracht voor veehouders die hun rasters wolfwerend maken. Hiermee biedt de Vlaamse overheid financiële steun bij het beschermen van vee tegen eventuele wolvenschade. Tot op heden was deze steun beperkt tot een ruime perimeter rond het leefgebied van de huidige Limburgse wolvenroedel. Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Natuur, heeft deze steun nu op basis van wetenschappelijk advies op twee manieren uitgebreid. In de eerste plaats wordt de zogenaamde risicozone verruimd. Dit is de perimeter waarbinnen subsidies kunnen bekomen worden voor preventieve maatregelen. Daarin liggen zeventien gemeenten uit de provincie Antwerpen. In de tweede plaats wordt ook een schutkring afgebakend in de kern van het huidige wolvengebied om in dat gebied ook grootveehouders te steunen in preventieve maatregelen.

Demir: ‘Door de terugkeer van de wolf naar Vlaanderen, werden veel veehouders geconfronteerd met een nieuwe situatie. Het is belangrijk dat we, in samenspraak met de betrokken organisaties, de lokale veehouders de hand reiken en ondersteunen bij het nemen van wolfwerende maatregelen en dat doen we dan ook. Op basis van wetenschappelijke adviezen van INBO en ANB breiden we de risicozone uit en verruimen we de ondersteuningsmogelijkheden voor veehouders.’

In de eerste plaats wordt de zogenaamde risicozone verruimd. Dit is de perimeter waarbinnen subsidies kunnen bekomen worden. Minister Demir: ‘We stellen vast dat wolven momenteel vooral migratieroutes volgen die hen via het noorden van Antwerpen naar Vlaanderen leiden. Wolven zijn ook meermaals gesignaleerd in de omgeving van het grenspark Kalmthoutse Heide, met zelfs een langdurig verblijvend exemplaar tijdens de winterperiode. Ik heb daarom beslist om veehouders ook in een perimeter rond dit natuurgebied te ondersteunen. Door de verruiming van de perimeter kunnen nu professionele veehouders beroep doen op de ondersteuning via de landbouwadministratie en kunnen amateurhouders van kleinvee een subsidiedossier indienen bij het agentschap voor Natuur en Bos.’ Voor deze beslissing heeft de minister zich gebaseerd op de adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het agentschap voor Natuur en Bos. Dat houdt rekening met de internationale wetenschappelijke kennis over de verspreiding en verplaatsing van wolven, alsook met de noden voor een goede ondersteuning en begeleiding van de veehouders. Subsidies kunnen voortaan aangevraagd worden in heel de stad Antwerpen en verder in Balen, Brasschaat, Brecht, Dessel, Essen, Geel, Hoogstraten, Kalmthout, Kapellen, Malle, Meerhout, Mol, Rijkevorsel, Schoten, Stabroek en Wuustwezel.

In de tweede plaats wordt ook een schutkring afgebakend in de kern van het huidige wolvengebied. Vorig jaar zijn enkele schadegevallen opgetreden bij runderen. Er heerst dan ook ongerustheid bij houders van grotere dieren zoals paarden en runderen. Demir: ‘We hebben vastgesteld dat de wolven zich op groter vee kunnen richten op het ogenblik dat hun nieuwe welpen groter worden. Er is dan veel voedsel nodig en de roedel van ouders en jaarlingen kan zich op dat ogenblik potentieel ook op grotere dieren richten. Nu er net opnieuw welpen geboren zijn, kunnen ook alle grootveehouders die binnen deze schutkring gelegen zijn beroep doen op ondersteuning om de nodige maatregelen te nemen.’ Slechts één gemeente uit onze provincie valt onder deze regelgeving, namelijk Balen. Meer info: www.natuurenbos.be/wolf. (EM / Foto Pixabay)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten