• 19/05/2024

Subsidies voor herbestemming van kerken in Ravels, Mortsel, Herentals en Mechelen

MORTSEL – Het provinciebestuur van Antwerpen zet zich in voor de toekomst van kerken in Ravels, Mortsel, Herentals en Mechelen door een bedrag van 511 892 euro vrij te maken binnen het Kerkplus-programma.

Dit initiatief ondersteunt parochiekerken en kapelanijen bij het vinden van nieuwe en/of extra bestemmingen. De financiële steun omvat participatietrajecten, herbestemmingsonderzoeken en concrete realisaties.

Kathleen Helsen (CD&V), gedeputeerde voor Kerkenbeleid: ‘In deze bestuursperiode zetten we meer dan vier miljoen euro in om parochiekerken en kapelanijen een duurzame toekomst te bieden. Kerkplus gaat verder dan alleen restauraties en herbestemmingen.’

‘Ons beleid draait niet alleen om het bewaren van stenen, maar om het maken van levendige plekken die het hart van onze steden en dorpen vormen. We willen dat kerken niet alleen dienen als monumenten, maar als centra waar mensen samenkomen, ongeacht hun achtergrond.’

Tot nu toe zijn er subsidies toegekend aan kerken in Bornem, Turnhout, Kalmthout, Olen, Rumst, Zwijndrecht, Herentals, Mechelen, Ravels, Antwerpen, Mol en Mortsel.

Omdat steeds minder mensen de Sint-Servatiuskerk voor religieuze doeleinden gebruiken, kijken de gemeente Ravels en het bisdom samen met een expertenteam aangesteld door de provincie naar alternatieve manieren om het gebouw te benutten. De gemeente ontvangt hiervoor de maximale Kerkplussubsidie van 40 000 euro.

De kerkfabriek in Mortsel zoekt, in lijn met het kerkenbeleidsplan, naar een herbestemming voor de Sint-Jozefkerk.

In samenwerking met de provincie Antwerpen en een expertenteam start het kerkbestuur en de parochie een haalbaarheidsstudie. Samen met partners zoals de stad, het parochiecentrum, school De Klimboom en de scouts wordt een visie ontwikkeld voor de gehele site. Ook hiervoor werd 40 000 euro uitgetrokken.

De stad Herentals wil de beschermde Sint-Bavokerk herstellen en geschikt maken voor diverse activiteiten. Momenteel beperkt het gebruik zich tot eucharistievieringen met weinig deelnemers.

Dankzij een Kerkplus-subsidie zal onder meer de voormalige groetkapel worden voorzien van sanitair en een keuken. Met de toevoeging van een mobiele toog en technische vernieuwingen wordt beoogd de kerk multifunctioneel te maken.

Het doel is om naast erediensten ook andere gemeenschapsactiviteiten in Noorderwijk mogelijk te maken. Er wordt een aanpassingsinvestering voorzien van 217 111,29 euro.

De Heilig-Hartkerk in Mechelen (zie foto), jarenlang ongebruikt en aan de eredienst onttrokken, krijgt nieuw leven als socio-cultureel centrum mARTa.

Dit initiatief, van de stad Mechelen en gesteund door de provincie Antwerpen, brengt buurtbewoners, organisaties en kunstenaars samen. mARTa wordt een plek voor ontmoeting, creatie en ontspanning, inclusief aandacht voor sociaaleconomisch kwetsbare bezoekers. De provincie subsidieert 214 780,71 euro.

Lokale besturen, kerkbesturen en vzw’s die een kerkgebouw een nieuwe toekomst willen geven, kunnen altijd aankloppen bij het provinciebestuur. Hier kunnen zij nagaan of ze in aanmerking komen voor gesubsidieerde herbestemmingsonderzoeken of investeringssubsidies via het Kerkplus-programma. (EM / Foto Stad Mechelen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten