• 20/06/2024

Strengere normen voor Umicore Hoboken, Red Star Line Museum tijdelijk dicht

ANTWERPEN – Naar aanleiding van de evaluatienota 2019, de vaststelling dat de lood-in-bloedwaarden bij de kinderen uit de wijken Moretusburg en Hertogvelden in juni 2020 verhoogd waren en het feit dat een aantal bijzondere voorwaarden niet meer actueel zijn, besliste de deputatie om strengere voorwaarden op te leggen aan het bedrijf.

Umicore wordt verplicht  maatregelen te nemen zodat de norm voor lood-in-bloed nog dit jaar gemiddeld maximaal 3,5 µg/dl bedraagt bij kinderen van één tot en met twaalf jaar. Tegen 31 december 2025 mogen de lood-in-bloed-concentraties nog een gemiddelde van twee µg/dl bedragen, met maximaal een 95e percentielwaarde van 4 µg/dl. Deze laatste normen zijn streng en ambitieus, maar haalbaar volgens de deputatie en in het belang van de gezondheid van de bewoners. Umicore moet tegen begin 2022 een communicatiestrategie uitwerken om de omwonenden periodiek te informeren over de eigen metingen. Hierin wordt vastgelegd hoe gecommuniceerd zal worden bij incidenten die een mogelijke impact hebben.

Op uiterlijk 31 december 2022 moet de norm voor bloed-in-lood zakken naar gemiddeld maximaal 3 µg/dl en met een 95e percentielwaarde van maximaal 5 µg/dl. Een percentielwaarde van 95 procent wil zeggen dat slechts vijf procent van de gemeten groep een waarde boven de 5 µg/l mag hebben. Naast het streven naar een gemiddelde daling hebben de maatregelen ook tot doel hoge piekwaarden tegen te gaan.

De voorwaarde tot verplichte rapportering met betrekking tot de emissies en immissies van stof, lood, arseen en cadmium en verplichte jaarlijkse rapportering blijft behouden. Hiermee wordt het principe van het plafond en dalende trend gevrijwaard en is een plan van maatregelen vereist wanneer de streef- en richtwaarden niet gehaald worden. De overige maatregelen hebben tot doel om de bronnen van emissies van zware metalen en stof verder aan te pakken, welke sowieso noodzakelijk zijn om de strengere normen voor lood-in-bloed te kunnen behalen. Eén van de maatregelen is de windbarometer zodat op basis van de meteo-omstandigheden bepaalde logistieke activiteiten tijdelijk dienen verminderd of stopgezet te worden. De emissie is de hoeveelheid verontreinigende stoffen die uit de bron komt. De immissie heeft betrekking op de belasting op de woon- en leefomgeving nadat de verontreinigende stoffen zich verspreiden via de lucht. In samenspraak met provincie Antwerpen, stad Antwerpen, departement Omgeving, VMM en Umicore lopen de voorbereidingen om een éénmalig uitgebreider gezondheidsonderzoek te organiseren in Hoboken. Er zullen bij jongeren in de omgeving ook andere chemische parameters dan lood gemeten worden zoals arseen en cadmium.

Het Red Star Line Museum heeft de deuren gesloten tot na het weekend. Vanochtend stortte een deel van een muur van een aanpalend gebouw in. Enkele stenen vielen in het steegje naast het museum. Dit zonder grote materiële schade, noch gewonden. Om de stabiliteit van het gebouw naast het museum, en dus ook de veiligheid van de bezoekers, personeel en collectie van het Red Star Line Museum te verzekeren, worden er de komende dagen werken uitgevoerd. Vanaf dinsdag zijn scholen weer welkom, vanaf woensdag ook individuele bezoekers. Personen die voor de komende drie dagen een ticket hadden geboekt, worden door het museum persoonlijk gecontacteerd.  (EM / Foto Red Star Line )

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten