• 07/12/2023

Stedelijke basisschool Katersberg in Geel krijgt een ware facelift

GEEL – Vanmiddag werd de eerste steen gelegd voor een nieuwbouw van de stedelijke basisschool Katersberg in Geel. Een deel van de leslokalen voldoet niet aan de hedendaagse normen. Verder is er ook een sterke stijging van het aantal leerlingen de voorbije jaren waardoor een uitbreiding van de school zich opdringt. De school krijgt een ware facelift.

Burgemeester Vera Celis (N-VA): ‘Onderwijs blijft investeren in de toekomst. Iedereen weet wel dat Sint-Dympna de drukst bevolkte parochie in onze gemeente is maar daarna volgt Holven met 7 400 bewoners. Daar waar de meeste wijken in Geel sinds 2012 groeiden met 100 tot 150 mensen waren dat er in Holven meer dan 350. Dat verklaart meteen de groei van de school.’

‘Het verhaal van de school begint in de Stationsstraat. In 1933 werd het eerste schoolgebouw hier neergezet door Jules Taeymans, een architect met behoorlijk wat referenties. Zoals dat hoorde was er ook een aparte woning voor de hoofdonderwijzer en zijn gezin. Dat wordt nu mee opgenomen in de renovatie. In september ’37 werd voor het eerst les gegeven in het nieuwe gebouw. In 1940 was het de kazerneplaats van Belgische soldaten, in 1943 en 1944 van Duitsers en in september ’44 van Engelsen. Heel wat jaren later, in 1976, ontstond Gemeenteschool Geel Centrum Zuid na een fusie van de scholen in Halen, Zammel en Oosterlo. In 1985 werd er gemengd onderwijs gegeven, één jaar later kwam er een kleuterschool bij. In 1964 had men al een afdeling Bijzonder Lager Onderwijs, wat in 1974 wijzigde in SAIO. Dit alles om aan te geven dat dit een school is met een hele geschiedenis.’

Marlon Pareijn (CD&V), schepen van onderwijs: ‘De leerlingenpopulatie steeg van 171 leerlingen in 2012 naar momenteel meer dan 300 kinderen. De nieuwe school wordt een omgeving waar het schoolse leven gecombineerd wordt met ontspanning in groene speelzones, waar kinderen uitgedaagd worden in hun creativiteit en spelvormen. Dit is één van de grootste investeringen die onze stad doet met een kostenplaatje van meer dan zes miljoen euro, waarvan de helft wordt gesubsidieerd door AEGON. We maken van de gelegenheid gebruik om het traject ‘veiliger schoolomgeving’ te organiseren met de kinderen, het schoolteam en de ouders. Multimedia zal doordringen in alle schoollokalen. Ook de kleuters krijgen een digitaal bord en er komt eindelijk een volwaardige turnzaal waarvan het podium dienst kan doen voor optredens en andere manifestaties. Er wordt  een bijzondere speel- en leerzone voorzien waar kinderen zich sportief of creatief kunnen bewegen. Bovendien wordt er plaats gemaakt voor buitenleren.’

Architectenbureau Esia staat bekend voor haar duurzame projecten. Ze realiseerden bijvoorbeeld het gemeentehuis van Lille. Bert Schellekens: ‘Het is niet altijd eenvoudig om aan alle reglementeringen te voldoen. Het schoolgebouw met historische waarde aan de Katersberg wordt gerenoveerd. De oudere bijgebouwen verdwijnen. De meer recente gebouwen worden opgeknapt en er komen twee nieuwbouwvolumes bij. Op de site wordt een geothermische installatie voorzien die de gebouwen van de nodige warmte of bij-koeling kan voorzien. De combinatie van een zeer degelijk geïsoleerde buitenschil, groendaken, inplanting van ramen, organisatie van de functies, uitgebalanceerde technieken… zorgt ervoor dat de nieuwbouw voldoet aan de passiefbouwcriteria.’

Edwin MARIËN

Foto Stad Geel

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten