• 27/05/2024

Start vervolgonderzoeken toekomstvisie Stadsschouwburg

ANTWERPEN – Stad Antwerpen geeft de opdracht voor de start van vervolgonderzoeken voor een toekomstvisie voor de Stadsschouwburg en de site op het Theaterplein.

De Stadsschouwburg omvat drie programmaclusters: het programma grote theaterzaal (2.000 plaatsen) met ondersteunende infrastructuur, het programma ‘het Paleis’, en het programma Koninklijke Balletschool Antwerpen. Ondergronds is er nog een parking.

De afgelopen jaren werden reeds verschillende vooronderzoeken afgerond over de gewenste toekomst van de Stadsschouwburg in Antwerpen. Het gaat onder meer over programmatorische onderzoeken en een bouwhistorisch onderzoek.

Nu de resultaten van al deze vooronderzoeken binnen zijn, geeft de stad opdracht om vervolgonderzoeken te organiseren:
Een zo breed mogelijke marktverkenning om te onderzoeken of een publiek-private samenwerking kan opgezet worden voor een nieuwbouwoplossing op de huidige of mogelijk nieuwe locatie;
Op basis van de bovenstaande studies en de uitkomst van de marktverkenning verder onderzoek te voeren met betrekking tot de toekomst van de Stadsschouwburg en het Theaterplein, waaronder:
Herlocatie-onderzoeken voor alle partners op de huidige en mogelijk nieuwe locatie;  Een herbestemmingsonderzoek voor de site Theaterplein;  Een impactanalyse voor de afbraak. 

Op basis van al deze onderzoeksresultaten zal vervolgens een toekomstvisie voor de Stadsschouwburg en de site Theaterplein uitgewerkt worden.

Schepen voor stadsontwikkeling en patrimonium Annick De Ridder: “De huidige Stadsschouwburg is als weinig duurzame blok volledig ‘uitgeleefd’. We zetten nu de eerste uiterst belangrijke stappen naar een mooie nieuwe toekomst voor deze site. De combinatie van een toplocatie in de stad en culturele programma’s vraagt om zorgvuldig onderzoek; onder andere met een impactanalyse voor afbraak en een brede marktverkenning die bekijkt waar welke invulling zou kunnen komen.”

Burgemeester Bart De Wever: “De Stadsschouwburg is jammer genoeg nooit een waardige schouwburg geweest, en al zeker niet voor onze fiere Scheldestad. Het brute, kille beton past ook niet bij de levendige, bruisende buurt. Ik ben er zeker van dat vele Antwerpenaren blij zullen zijn dat het gebouw zoals we het kennen, zal verdwijnen. In de plaats moet een duurzaam en modern gebouw komen dat zuurstof geeft aan cultuur. Als burgemeester, ook bevoegd voor erfgoed, ga ik er alvast alles aan doen om erover te waken dat die toekomstige Stadsschouwburg alle Antwerpenaren kan charmeren.”

Schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud: “Een schouwburg vervult een bijzondere rol in het culturele weefsel van de stad: als podium voor makers, als plek voor Antwerpenaren en bezoekers die unieke culturele ervaringen willen beleven in de stad. Samen met de huidige gebruikers van de Stadsschouwburg gaan we op zoek naar oplossingen, in afwachting van een nieuw verhaal. Ze kunnen rekenen op onze steun en we zullen hen nauw betrokken bij het vervolg.”

Foto’s stad Antwerpen/Ronny Mullens

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten