• 19/07/2024

Stadspark wordt opgewaardeerd naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl

ANTWERPEN  –  Het district en de stad Antwerpen gaan het Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Daarvoor keurden ze het voorontwerp goed, dat tot stand kwam na overleg met experts en omwonenden. Deze nota gaat gedetailleerder in op de aanpassingen. Het is een weergave van de genomen beslissingen en het verdere proces, van eventuele onduidelijkheden die vandaag nog op tafel liggen, en van verder te detailleren punten in de opmaak van het definitieve ontwerp. Op zondag 9 oktober volgt een nieuw dialoogmoment met de omwonenden en betrokken parkbezoekers. Op basis van die dialoog en de verdere inbreng van experts zullen district en stad uiteindelijk het definitieve ontwerp laten uitwerken.

In oktober 2020 werd ontwerpteam OMGEVING (uit Berchem)  + HydroScan (uit Leuven) + Yellow Window (uit Antwerpen) aangesteld voor de opmaak van het herwaarderingsplan. Hun voorontwerp houdt rekening met het beschermde statuut van het park en vertrekt vanuit het al opgestelde en goedgekeurde Erfgoedbeheerplan, dat de belangrijkste krijtlijnen uittekende. Het voorontwerp beschrijft een gedetailleerde visie: een divers park voor diverse gebruikers en een klimaatpark in het hart van de stad, met de historiek als leidraad.

De padenstructuur blijft grotendeels zoals ze nu is en er komt een veilige verbinding van wandelpaden tussen het Stadspark, de Rubenslei en de Louiza-Marialei. Tom Van den Borne (Groen), districtsschepen voor groenvoorziening en parken: ‘In de Louiza-Marialei wordt de parkeergelegenheid aangepast, in functie van de bomen en het gebruik van de open zone. De (hopelijk) positieve impact op de groei van de bomen wordt in de volgende fase verder onderzocht. De haakse parkeerplaatsen worden gewijzigd naar langsparkeren. Tussen de bomenrijen worden paden in halfverharding aangelegd, gelinkt aan de Frankrijklei.’

Het voorontwerp legt een groenstructuurplan vast. Het bestaande parkmeubilair wordt volledig vervangen. Erica Caluwaerts (Open Vld), schepen voor openbaar domein: ‘Door middel van een stappenplan streven we naar het behoud van een constant waterpeil in de Stadsparkvijver. De eerste stap is het droogvallen van de vijver tegengaan, de tweede het verhogen van het peil richting 2,4 meter en de derde het bekomen van het uiteindelijke streefpeil rond de 3,5 meter. We gebruiken hiervoor onder meer het bemalingswater van Den Bell, maar ook het regenwater van de omliggende straten zal maximaal afgeleid worden naar de vijver. Niet onbelangrijk in het plan is dat er op vier meter een noodoverloop voorzien is, zodat de vijver een rol kan blijven spelen in de waterveiligheid van de omliggende wijk.’

Voor het vernieuwen van de bestaande speeltuin loopt een versneld traject. De werken in het Stadspark worden gefaseerd aangepakt, maar vertrekken vanuit een integrale aanpak. Els van Doesburg (N-VA), schepen voor stads- en buurtonderhoud en groen: ‘Deelzone per deelzone kan worden aangepakt en afgewerkt, waardoor een constante toegankelijkheid en gebruik van het park mogelijk is. Op die manier wordt geen kaalslag in het beschermde monument veroorzaakt en ziet de buurt sneller een afgewerkt resultaat.’ Info: www.antwerpenmorgen.be/stadspark. (EM / Afbeelding OMGEVING)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten