• 23/06/2024

Stadsbestuur van Geel heeft nieuwe locatie voor het recyclagepark op het oog

GEEL –Het stadsbestuur van Geel wil op korte termijn een verhuis van het recyclagepark realiseren. Na de vernietiging van het RUP recyclagepark aan Winkelom onderzocht de stad samen met planbureau IOK de mogelijke vervolgstappen.

Daarbij kwam de locatie aan Lammerdries (zie foto), naast de autokeuring, uit de bus. De stad geeft aan IOK Afvalbeheer de opdracht om verdere voorbereidingen te treffen.

Er wordt verwacht dat het nieuwe recyclagepark in gebruik kan worden genomen binnen twee jaar.

Sinds een aantal jaren botst het huidige recyclagepark van Geel, gelegen aan Drijhoek, op haar grenzen.

Het recyclagepark is te klein om goed te functioneren en kan ter plaatse niet uitbreiden. Op lange termijn kan het er ook niet blijven wegens toekomstige werken aan de Westelijke Ring.

Aangezien de herlokalisatie op korte termijn noodzakelijk is, opteert de stad voor een nieuwe locatie aan Lammerdries 5, naast de autokeuring.

Bart Juliams (N-VA), schepen van milieu en ruimtelijke ordening: ‘De bestemming van het perceel laat een recyclagepark toe zonder dat er een ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden opgemaakt.’

‘De stad geeft nu de opdracht aan IOK en IOK Afvalbeheer om de nodige stappen te zetten en voorbereidingen te treffen om op het perceel een nieuw en goed uitgerust recyclagepark volgens diftar-systeem te realiseren.’

‘Zij zullen een omgevingsvergunning aanvragen en voorzien in de inrichting en uitbating van het recyclagepark.’

‘Er wordt een globale doorlooptijd van twee jaar verwacht voor het recyclagepark in gebruik kan worden genomen.’

Het vinden van een nieuwe locatie was nodig omdat het voorstel van een nieuw recyclagepark aan Winkelom werd afgevoerd.

Na een uitgebreid locatie-onderzoek enkele jaren geleden selecteerde het stadsbestuur een locatie aan Winkelom.

Er werd een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het nieuwe recyclagepark opgemaakt en dat werd definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 7 september 2020.

Op 4 februari 2021 dienden enkele eigenaars van percelen binnen het plangebied een verzoekschrift in bij de Raad van State om het RUP nietig te laten verklaren.

De Raad van State heeft het verzoek gevolgd en vernietigde het besluit van de Vlaamse dienst Milieueffectrapportage, met als gevolg dat ook het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het nieuwe recyclagepark werd vernietigd.

De stad bekeek na deze vernietiging samen met planbureau IOK de mogelijke vervolgstappen: de haalbaarheid om de RUP-procedure voor dezelfde locatie terug volledig te doorlopen werd onderzocht, het eerder gevoerde locatie-onderzoek werd opnieuw onder de loep genomen en er werden alternatieve locaties onderzocht.

Daarbij bleek Lammerdries de meest geschikte oplossing om op relatief korte termijn een nieuw, groter en beter uitgerust recyclagepark aan de inwoners te kunnen aanbieden. Inwoners die vrij ver wonen van deze locatie, kunnen ook gebruik maken van de recyclageparken van de aangrenzende gemeenten zoals Meerhout, Dessel en Retie. (EM / Foto Stad Geel)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten