• 28/02/2024

Stad zet in op verhogen van de digitale participatie van de Antwerpenaar

ANTWERPEN – Stad Antwerpen lanceerde vandaag een oproep ter ondersteuning van projecten en initiatieven die inzetten op veilige en kwalitatieve toegang tot digitale dienstverlening en het versterken van digitale vaardigheden bij digitaal kwetsbare doelgroepen. Door projecten financieel te ondersteunen wil de stad inzetten op het verhogen van de digitale participatie van de Antwerpenaar.

In het kader van haar digitaal inclusiebeleid stelde stad Antwerpen het reglement ‘Iedereen Digitaal Antwerpen’ op. Dankzij dit kader kan de stad de komende twee jaar projectoproepen lanceren waarmee ze inzet op de verdere digitale participatie van haar inwoners. Voor de uitrol van haar digitaal inclusiebeleid en de uitbreiding van het aanbod voor Antwerpenaren, kan de stad beschikken over 3,6 miljoen euro vanuit het Relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse overheid.

Vlaams minister Bart Somers (Open Vld): ‘Slechts 54 procent van de mensen beschikt over een basis aan digitale vaardigheden. Voor de meeste kansarmen daalt dat tot 32 procent. Bij kortgeschoolden spreken we zelfs nog maar van 26 procent. Terwijl onze samenleving aan een rotvaart digitaliseert, zijn het opnieuw de meest kwetsbaren die dreigen achterop te raken. Daarom gaan 160 lokale besturen nu aan de slag om deze digitale kloof te dichten. Door hun burgers te helpen digitale vaardigheden op te doen. Of door hen simpelweg toegang te geven tot internet. Want de beste plek om de digitale kloof aan te pakken, is lokaal.

Erica Caluwaerts (Open Vld, zie foto), schepen voor digitalisering: ‘Met ‘Iedereen Digitaal Antwerpen’ willen we als stad blijven inzetten op een toegankelijke digitale dienstverlening, met aandacht voor burgers die nog niet digitaal vaardig zijn. We nemen iedereen mee op de digitale trein, ook de meest kwetsbare Antwerpenaren. Ik ben dan ook enorm tevreden dat Vlaanderen dit belangrijke project mee ondersteunt.’

Vandaag lanceert stad Antwerpen een eerste projectoproep voor projecten of initiatieven die bijdragen tot een verhoogde digitale participatie van de Antwerpenaar, waarvoor ze 600 000 euro vrijmaakt. Projecten die in aanmerking komen voor (financiële) ondersteuning moeten inzetten op minimaal drie van de volgende thema’s: verhogen van betaalbare, kwaliteitsvolle en veilige toegang tot hardware, software en internet (bijvoorbeeld het ondersteunen van kwetsbare doelgroepen bij het vinden en aanvragen van een goedkoop internetabonnement); ondersteuning van burgers met digitale hulpvragen en/of het versterken van digitale competenties, vaardigheden en attitudes om digitaal mee te zijn; ondersteunen van organisaties die een digitaal inclusief beleid willen uitrollen; ondersteunen van organisaties die willen werken rond e-inclusie of digitale oefenkansen; de vorming van vrijwilligers en medewerkers van organisaties rond bijvoorbeeld het herkennen van digitale uitsluiting; het detecteren van een gebrek aan digitale vaardigheden bij burgers; het begeleiden van burgers met digitale hulpvragen; beheer en inzet van een vrijwilligerspool in functie van de eigen werking of op vraag van ondersteunde organisaties (uit het lerend netwerk digitale inclusie Antwerpen); uitbouw en organisatie van een Digitaal Inclusieve Wijk. Geïnteresseerden kunnen tot maandag 21 november een aanvraag indienen via het e-loket van de stad. (EM / Foto Open Vld)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten