• 20/05/2024

Stad start communicatie met bouwsector op en gaat kwetsbare jongeren begeleiden

ANTWERPEN – Stad Antwerpen en Embuild Antwerpen, de lokale afdeling van de bouwfederatie, slaan de handen in elkaar en maakten een werfcharter op, dat ze vanochtend ondertekenden. Dat moet leiden tot een verkeersveilige en duurzame stedelijke logistiek in Antwerpen.

Het charter heeft als onderwerp alle vrachtverkeer (+3,5 ton) van de bouwsector van en naar werven gelegen op grondgebied Antwerpen. Het werd door beide partijen ondertekend. Het is een wederzijds engagement van de stad en aannemers, met inbegrip van hun onderaannemers en toeleveranciers.

Met de ondertekening van het charter engageert de bouwsector zich om zowel het transport van en naar de werf als de voertuigen en het materiaal zo verkeersveilig en duurzaam mogelijk te organiseren, en hinder zoveel mogelijk te beperken. Het transport van en naar de werf dient steeds via de meest geschikte route te gebeuren. De aannemer en zijn (toe)leveranciers gaan bij een transport na welk transportmiddel het meest geschikt is (emissieloos, niet-gemotoriseerd…). De aannemer verbindt zich ertoe de werf en de werfactiviteiten steeds te beperken tot de ruimte die via de aanvraag inname openbaar domein werd voorzien. Dit geldt ook voor het laden en lossen.

Stad Antwerpen op haar beurt engageert zich onder meer tot het uitgebreid communiceren over dit charter. Verder zet de stad verder in op de ontwikkeling van een duidelijke routekaart, en ook op de ontwikkeling van een routeplanner die automatisch de meest geschikte route voor zware voertuigen kan genereren (bijvoorbeeld vermijden van kwetsbare locaties zoals schoolomgevingen). Met dit charter wil stad Antwerpen ook een constructieve communicatie met de bouwsector opstarten rond veilige en duurzame stedelijke logistiek. Het is de eerste stap voor een bredere en constructieve samenwerking met de sector.

Het partnerschap Jobs in De Grote Verbinding wil kwetsbare jongeren begeleiden naar jobs in de bouwsector. Hiervoor is het op zoek naar een vereniging, partnerschap of organisatie die zich inzet voor deze doelgroep. Voor deze opdracht is een jaarbudget van 150 000 euro voorzien.

Jongeren- en begeleidingsorganisaties die actief zijn in de stad Antwerpen kunnen een kandidatuur indienen om mee te werken aan de opdracht om kwetsbare jongeren aan het werk te krijgen in de wegenbouw. Dit kan door ze te motiveren om een opleiding of bouwbad te volgen bij een van de partners van Jobs in De Grote Verbinding, of door ze te helpen met solliciteren. De geselecteerde vereniging, organisatie of het geselecteerde samenwerkingsverband ontvangt maximaal 150 000 euro per projectjaar om deze opdracht waar te maken.

Een kandidatuur indienen kan hier tot en met vrijdag 20 oktober. Een jury beoordeelt de ingediende projecten. Op donderdag 9 november pitchen de indieners hun projectvoorstel voor de jury en op maandag 11 december worden de geselecteerde projecten bekendgemaakt. De opdracht zal starten in 2024. Info vind je hier

Stad Antwerpen schakelt haar netwerk in om draagvlak te creëren, VDAB zet in op bemiddeling en opleiding en biedt werkgevers ondersteuning om het juiste talent aan te trekken. Constructiv bevordert de tewerkstellings- en doorgroeikansen naar de bouwsector en Lantis stelt haar Oosterweelwerven ter beschikking en garandeert het engagement van haar aannemers. (EM / Foto De Grote Verbinding)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten