• 20/04/2024

Stad spoort bewoners aan om grote gebouwen klimaatrobuust te maken

BERCHEM – Begin dit jaar lanceerde stad Antwerpen haar nieuwe Klimaatpremie. Met de premie wil ze bewoners en ondernemers in Antwerpen aansporen om ook grotere gebouwen en percelen meer klimaatrobuust in te richten, met steun tot 30 000 euro. Vooralsnog waren er elf aanvragen. Twee van de meest inspirerende projecten situeren zich in Berchem aan de Roest d’Alkemadelaan op het Pulhof.

Tom Meeuws (Vooruit), schepen voor leefmilieu: ‘De stad kijkt met de Klimaatpremie  verder dan individuele huiseigenaars en richt haar focus op grotere oppervlakten die meer klimaatwinst opleveren. Hier hebben we twee voorbeelden maar er staan 100 van dergelijke gebouwen in Antwerpen. Daarnaast telt de stad heel wat grotere bedrijfsterreinen en supermarkten. Het potentieel van deze percelen is gigantisch. Als die allemaal even doorgedreven met regenwater omgaan, zal de druk op rioleringen sterk verminderen. Bovendien zorgt het er voor dat de ondergrond op natuurlijke wijze vochtiger blijft. Vanuit de stad staan we klaar om bewoners en ondernemers te begeleiden bij dergelijke make-overs. Ze creëren een aangenamere leefomgeving en dragen bij tot een klimaatrobuuste stad. Wanneer men bijvoorbeeld zonnepanelen plaatst op een nieuwbouw heeft dat een kleinere impact dan wanneer dit gebeurt op grotere oppervlakten. Wie eraan begint moet de 5 G’s goed in het achterhoofd houden: gezamenlijk beslissen en uitgeven, goede beslissingen durven  nemen, grondig beslissen, goedkoop zijn en genereus.’

Regent in Berchem bestaat uit zeven gebouwen. Regent IV en V gingen op de uitnodiging van de stad in. De anderen volgen later. Opmerkelijk: niettegenstaande het telkens over een 150 eigenaars gaat wezen alle neuzen in dezelfde richting. Robert Goris (links op de foto), VME Regent IV: ‘We kregen een premie voor regenwaterinfiltratie en de daarbij horende waterbonus omdat de VME meer water laat infiltreren dan strikt noodzakelijk, én een premie voor regenwaterhergebruik. In het totaal werd 16 000 van de 41 000 euro terugbetaald in premies. Vandaag vloeit er geen druppel hemelwater meer naar de riolering maar brengen we het terug naar de grond: met de nieuwe kraantjes buiten het gebouw besproeien we onze beplanting. Zo hebben wij praktisch een permanente voorraad zuiver regenwater waarmee we onze grote en mooie tuin kunnen besproeien. Bij elke nieuwe regenbui worden die tanks terug aangevuld. Bovendien is er een toilet in de gemeenschappelijke ruimte aangesloten op het regenwaternet.’

In Regent V  gaat het om een investering van 120 000 euro. Hierdoor kregen zij het maximale bedrag aan subsidies. Viviane Van Ballaer (rechts op de foto), VME Regent V: ‘Wij koppelden ook de waterafvoer van de verharde grondoppervlakten en het parkingdak aan onze regenwaterputten. Rondom het gebouw liggen nu vijf verschillende watercircuits die het regenwater afvoeren naar 45 kleinere infiltratiekratten en verschillende WADI’s (Water Afvoeren Door Infiltratie), die als regentuin dienst doen. Het wandelpad en de brandweg werden  opnieuw ingericht, ditmaal met waterdoorlatende verhardingen. Met steun van de stad ontwikkelden we een soort regenwaterval die de neerslag bijhoudt, buffert, hergebruikt of laat infiltreren. Vroeger takten de afvoerbuizen meteen op het riool aan. Voortaan krijgt het verzamelde water een nuttige functie op het perceel zelf. We waren al langer van plan om maatregelen te nemen maar het initiatief van de stad én de gesprekken met mensen van het Ecohuis hebben ons een duwtje in de rug gegeven.’

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten