• 12/07/2024

Stad plaatst twee beelden in publieke ruimte en start RUP Cultuurpark op

ANTWERPEN – Twee beelden uit de collectie Kunst in de Stad werden door stad Antwerpen opnieuw in de publieke ruimte geplaatst. Het gaat om De Boodschapper (1955, zie foto) door Ossip Zadkine en Moeder en Kind (circa 1980) door Jozef J. Peters. Deze plaatsingen passen binnen het beleid van de Kunst in de Stad werking van het Middelheimmuseum, die zich ontfermt over de monumenten, standbeelden en kunstwerken in de publieke ruimte.

Naast het onderhouden en onderzoeken van de collectie, wordt ingezet op het verbeteren van de presentatie en zichtbaarheid ervan. Hierbij wordt veel belang gehecht aan het vergroten van de waardering en een betere spreiding van de bestaande collectie. De twee plaatsingen illustreren hoe hedendaagse stadsontwikkeling hand in hand kan gaan met de (her)waardering van historische erfgoedstukken.

Schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA): ‘De huidige Corona-crisis toont eens te meer het belang aan van kunst in onze publieke ruimte, daar blijven we dus verder op inzetten. In het bestuursakkoord werd in 2019 expliciet de ambitie opgenomen om stadsontwikkeling te koppelen aan de esthetische opwaardering van de stad, onder meer met kunst in de publieke ruimte. Ik ben dan ook verheugd dat Antwerpenaren en bezoekers deze twee beelden weer zullen kunnen bewonderen tijdens een wandeling door de stad.’ De Boodschapper krijgt een plaats aan het Droogdokkenpark en Moeder en Kind aan het Moorkensplein in Borgerhout.

Dit jaar werden ook twee kunstwerken aangekocht die kaderen binnen de ambitie om de collectie Kunst in de Stad uit te breiden met het oog op de verwerving van hedendaagse kunstwerken die de klassieke vormen en normen van kunst in de publieke ruimte uitdagen. Het betreft Silver Screen (2016) van Nadia Naveau, geplaatst op het Hendrik Conscienceplein, en Figure of Colors (2020) dat voorlopig een onderkomen vond in het Stadspark maar vanaf maandag 19 april 2021 een andere bestemming krijgt.

Het college keurde vorige week de intentie tot de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Cultuurpark goed. Het gebied van dat RUP Cultuurpark bevindt zich tussen de Gérard Le Grellelaan, de Vogelzanglaan, de Jan Van Rijswijcklaan en de Ring en omvat functies zoals Antwerp Expo, Hotel Crown Plaza en een tankstation . In het voorjaar van 2021 wordt de procedure gestart en organiseert de stad een inspraakmoment voor de buurt. Als alles vlot verloopt, komt de definitieve vaststelling van het RUP er eind 2022.

In 2015-2016 werd een ruimtelijk kader uitgewerkt door ontwerpteam TV MAKH, een speciaal voor deze opdracht opgericht team bestaande uit Maxwan, Karres & Brands, Hub, Universiteit Antwerpen en Goudappel Coffeng. Dat kader legt de randvoorwaarden vast voor de ontwikkeling van dit gebied.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder (N-VA): ‘Met de opmaak van het RUP wordt een concrete volgende stap gezet in de duurzame ontwikkeling van het Cultuurpark als cultuur-recreatieve toplocatie, en in de realisatie van het ruimtelijk raamwerk van TV MAKH. We willen de verruiming van Antwerp Expo als hefboom gebruiken en inzetten op een versterking van de publieke en groene open ruimte die het verbindende element zullen vormen tussen de verschillende programma’s binnen het Cultuurpark. Naast de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de sites Antwerp Expo en Hotel Crown Plaza wordt ook de ruimtelijke ontwikkeling van het binnen-gebied tussen deze sites in het planproces meegenomen. Het RUP wil op die manier een veerkrachtig en toekomstgericht plan vormen dat de basis zal zijn voor de verdere duurzame ontwikkeling van het Cultuurpark als een ruimtelijk samenhangend geheel.’ (EM / Foto Kristien Braem)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten