• 21/06/2024

Stad Mortsel voorziet pakket steunmaatregelen voor meer dan 300 000 euro

MORTSEL – De coronacrisis treft heel wat gezinnen op verschillende vlakken en de meest kwetsbare personen nog het hardst van allemaal. Daarom werkte de stad Mortsel voor 2020 en 2021 een pakket steunmaatregelen uit ter waarde van 304 905 euro.

Op die manier komen de subsidies van de Vlaamse en de federale overheid terecht bij de mensen die ze het meest nodig hebben.

Over welke steunmaatregelen gaat het?

Schepen Gitta Vanpeborgh (sp.a, zie foto): ‘Corona zorgde voor een verdere digitalisering van de maatschappij. Met de subsidies kunnen we met een digipakket structurele hulp bieden aan mensen die digitaal een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Naast begeleiding aan huis kan een laptop voorzien worden indien nodig.’

‘Er wordt een opbouwwerker aangesteld om mensen te begeleiden om bewuster om te gaan met energie en hen te ondersteunen bij de aankoop van energiezuinige toestellen.’

‘Met de subsidie voor voedselhulp worden voedselbons gekocht en verdeeld onder cliënten van de sociale dienst.’

‘Alleenstaanden en éénoudergezinnen die al twee jaar op de wachtlijst staan van de Ideale Woning en nog geen recht hebben op de huurpremie krijgen een maandelijkse steun van 50 euro gedurende twee jaar. Na deze termijn maken ze aanspraak op de huurpremie.’

‘Het consumptiebudget wordt aangewend voor éénoudergezinnen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming. Deze categorie inwoners is de meest kwetsbare groep. Meer dan 40 procent van de alleenstaande ouders loopt het risico om in armoede terecht te komen.’

‘De kansarmoede bij kinderen is in Mortsel stevig toegenomen van zo’n vier procent in 2009 tot 13,8 procent in 2019. Ruim 40 procent van de eenoudergezinnen kampt met armoede. Alleenstaanden en eenoudergezinnen zijn ook oververtegenwoordigd op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. We zetten met ons sociaal beleid dan ook bewust in op deze specifieke doelgroepen en specifieke behoeften.’

Vanaf vandaag werd het speelzwemmen heropgestart in zwembad Den Bessem. Het zal plaatsvinden op woensdag en zaterdag van 13u30 tot 16u30 tijdens het schooljaar. Tijdens schoolvakanties gebeurt het elke dag.

Midden maart kwam abrupt een einde aan speelzwemmen, eerst omwille van de sluiting door de coronacrisis, vervolgens omdat speelzwemmen tijdelijk uit het aanbod werd gehaald als preventieve covid-19 maatregel.

Bij speelzwemmen tovert men zowel het instructiebad als wedstrijd-bad om in een speelparadijs: loopbrug, banden, ballen, glijbaan, klein spelmateriaal en een springkasteel gaan dan het water in.

Men laat maximum twintig kinderen (tot en met twaalf jaar) op hetzelfde moment toe op het springkasteel. Kinderen boven twaalf jaar mogen dus niet op het springkasteel. Kinderen die op het springkasteel mogen krijgen een bandje om zodat men dit goed kan opvolgen.

Alle andere preventieve maatregelen blijven uiteraard van kracht. Kinderen die ziek zijn, mogen niet komen zwemmen. Alle anderen zijn van harte welkom. (EM)

 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten