• 20/06/2024

Stad Mortsel verhoogt subsidies aan verenigingen éénmalig met 75 procent

MORTSEL – Schepen van lokale  economie llse Lancante (N-VA) had goed nieuws voor Jitse Born (Groen) die tijdens de gemeenteraad van Mortsel vroeg of het niet mogelijk was om de subsidies voor verenigingen éénmalig te verhogen met 50 procent. ‘Gisteravond op de clusterraad hebben wij voorgesteld om ze zelfs op te trekken met 75 procent. De subsidie bedroeg 154 000 euro en wordt verhoogd tot 270 000 euro. Die verdeling zal niet lineair gebeuren want niet iedereen heeft op dezelfde manier geleden onder de crisis. Meer dan 100 verenigingen ontvangen sowieso de basissubsidie van 250 euro.’

Ook voor de handelaars is er goed nieuws vermits de promotaks wordt afgeschaft. Lacante: ‘Die werd in 2014 in het leven geroepen om de middenstand meer financiële slagkracht te geven. Deze belasting voor handelaars werd bepaald volgens de ligging en grootte van de handelszaak. Elke handelaar was die verschuldigd, maar verdiende die dubbel en dik terug omdat het lokaal bestuur dit bedrag verdubbelde. Het geld werd integraal besteed aan initiatieven die de lokale economie in Mortsel een boost moesten geven. Nu we de promotaks niet meer gaan heffen, willen we wel benadrukken dat lokaal bestuur Mortsel zich zal blijven inzetten en zijn engagementen zal blijven nakomen ten opzichte van de lokale economie. De budgetten die nu voorhanden zijn voor lokale economie blijven behouden. Eerder hebben we de retributie op horecaterrassen al ingetrokken.’

Born informeerde ook naar de mogelijkheid om fietsleasecontracten te voorzien voor het stadspersoneel. ‘Zowel het lokaal bestuur als de werknemers als het milieu profiteren hiervan.’ Schepen van personeel Goele Custers (N-VA) bevestigde dat men al vier jaar met deze materie bezig is maar dat het wachten was tot een wetgeving die fietsleasecontracten mogelijk maakt. ‘Vanaf 2021 is die er maar ondertussen hebben we al maatregelen genomen zoals de fietsvergoeding en ontraden we het gebruik van de auto door minder parkeerplaatsen voorzien voor het personeel en meer fietsenstallingen zodat zoveel mogelijk van onze werknemers met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk zouden komen.’

Er werd stevig gedebatteerd over de herstelling van voet- en fietspaden en het definitieve ontwerp en lastvoorwaarden voor de bouw van een brug tussen het stadshuis en Fort 4. Mark Schampaert (Vlaams Belang) vergastte iedereen op een beeldmontage van voetpaden in zijn buurt (Speeltuinlaan). De toestand op de Mechelsesteenweg werd aangekaart door Sven Cooremans (Groen). Burgemeester Erik Broeckx (N-VA): ‘Het probleem daar is de breedte van het voetpad en de hellingsgraad ervan. We kunnen vandaag het voetpad niet verbreden want dan komen we in de rioleringsstraat. In 2018 hebben wij de goedkeuring gegeven om werken uit te voeren van gevel tot gevel. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft nu eindelijk beloofd dat ze in februari 2021 met een voorontwerp zullen komen. We investeren 600 000 euro in fietspaden, dat is 200 000 euro meer dan vorig jaar.’ De aanleg van de brug zal 363 000 euro kosten. Naranjo Descamps (Mortsel Leeft!): ‘Van het prestigeproject dat schepen Koen Dehaen (N-VA) aankondigde – een brug van acht meter breed met rustbanken – blijft niet veel meer over dan een bruggetje van vijf meter.’ Dehaen: ‘Kon niet anders want wij hebben ons moeten schikken naar de richtlijnen van Erfgoed en Visie.’ Even was er commotie toen iemand van de raadsleden  de zaal had verlaten bij de stemming over de projectensteun in het kader van het mondiaal beleid. Men noteerde 27 voor- en twee tegenstemmen, wat onmogelijk was want er waren slechts 28 aanwezigen. De twee neen-stemmen kwamen van Vlaams Belang. Schampaert: ‘Ontwikkelingssamenwerking is geen bevoegdheid van de steden en gemeenten en zeker niet wanneer het om 40 000 euro  subsidie gaat voor een obscure vereniging als 11 11 11.’

Edwin MARIËN

Foto: Stad Mortsel

 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten