• 27/02/2024

Stad Mortsel en district Deurne zijn het oneens over plannen stelplaats De Lijn

MORTSEL – Een beperkte agenda voor de gemeenteraad in Mortsel die toch anderhalf uur duurde. Er werd akte genomen van het ontslag van Yannick Van den Broeck (N-VA) als raadslid om persoonlijke redenen. Hij wordt vervangen door Marc Lorrentop, die al als vervanger van Lieve Voets zetelde. Hij komt nu definitief in de raad en wordt op zijn beurt opgevolgd door Toon Dirckx, die al deeluitmaakte van het bijzonder comité van toezicht.

Michiel Hubeau (Groen) interpelleerde over de PFOS en PFAS vervuiling in Mortsel maar schepen Steve D’Hulster (Vooruit) kon hem weinig nieuws vertellen. ‘OVAM doet de communicatie. Pas nadat zij dat gedaan hebben kunnen wij onze communicatiemiddelen inzetten. Onze inwoners kunnen op de hoogte blijven via https://www.mortsel.be/no-regret-maatregelen-zwijndrecht  en binnenkort komt er www.mortsel.be/pfas.’ De raad van maatschappelijk welzijn bevatte slechts één agendapunt. Mortsel is één van de weinige steden/gemeenten die een huurpremie toekent. Zestien alleenstaanden of eenoudergezinnen maakten hiervan gebruik. Zeven aanvragen werden geweigerd. De premie wordt nu verhoogd naar 50 euro voor de kandidaat-hoofdhuurder en twintig  euro per inwonend kind. Eén van de voorwaarden is wel dat de aanvrager de voorbije zes jaar drie jaar in Mortsel moet gewoond hebben. Sara Waelbers (Groen) vond dit niet kunnen. Dit schoot bij schepen Gitta Vanpeborgh (Vooruit) in het verkeerde keelgat. ‘Wanneer we die voorwaarde niet opleggen laat iedereen zich inschrijven in Mortsel.’ Hierop vroeg de Groen-fractie een schorsing van de raad. Nadien besloten ze – op Ingrid Pira na, die zich onthield – voor de aangepaste premie te stemmen maar vroegen ze om zo vlug mogelijk juiste cijfers te mogen ontvangen. Waelbers: ‘Indien nodig komen we later dan met een nieuw amendement.’

Wat niet op agenda stond: de stelplaats van De Lijn. De Lijn heeft haar plannen voor een nieuwe stelplaats langs de luchthaven van Deurne aangepast. Hierop gaf de stad Mortsel en positief advies, onder voorwaarden. Zo zouden de bussen niet allemaal door Mortsel mogen rijden, maar moeten ze deels via de Luchthavenlei naar Deurne. En net dat schiet in het verkeerde keelgat bij het districtsbestuur van Deurne. Opmerkelijk: zowel in Mortsel als in Deurne bestaat de meerderheid uit N-VA, Vooruit en Open Vld.

Burgemeester van Deurne Tjerk Sekeris (N-VA): ‘De provincie Antwerpen bouwt een fietsostrade Antwerpen – Lier naast de spoorwegbedding. Die fietsostrade sluit ter hoogte van de Luchthavenlei aan op een te ontwerpen fietspad/fietsstraat Saffierstraat en op het bestaande districtenfietspad in de Vosstraat. Wij wensen onze bezorgdheid uit te drukken over de veiligheid van fietsers op het fietspad. Een aangeboden oplossing kan nooit de prioriteit van de fietsers beïnvloeden. De Lijn moet met andere woorden zorgen voor een oplossing waarbij de fietsers altijd voorrang heeft op het openbaar vervoer.’

‘Dagelijks zullen volgens De Lijn zo’n 500 bussen door onze woonwijken circuleren met zeer grote ongemakken tot gevolg. Een aanzienlijk aantal zal overbodig zijn omdat het een zuiver in- en uitrijden van lege bussen betreft evenals bussen die instaan voor het vervoer van het eigen personeel. Dit zal voor zeer ernstige luchtverontreiniging, zware geluidsoverlast en stevige trillingen zorgen, en leiden tot onveilige en zeer gevaarlijke verkeerssituaties. Wij begrijpen niet dat district Deurne nooit werd betrokken bij de ontwikkeling van het plan van deze stelplaats. Wij vragen aan het Antwerps schepencollege om dringend een overleg in te plannen met De Lijn om de herziende plannen te bekijken.’

Edwin MARIËN

Foto N-VA Deurne (op de foto Philip Van Acker, Elke Brydenbach en Tjerk Sekeris, twee schepen en burgemeester van Deurneà.

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten