• 21/05/2024

20240305 Mechelen persmoment met Lydia Peeters bij Colruyt met de ingebruikname van elektrishce vrachtwagens

Stad Mechelen, Vlaamse Overheid, VPD en Colruyt Groep gaan voor duurzame logistiek

MECHELEN – Stad Mechelen, de Vlaamse Overheid, VPD en Colruyt Groep gaven vanochtend een demo waar elektrische vrachtwagens de mogelijkheden van zero-emissieleveringen in de stad toonden. Een elektrische koelvrachtwagen van 44 ton bevoorraadde de Colruytwinkel. Dit gekoeld transport is qua volume een primeur in Vlaanderen en komt ook in Europa zelden voor. Colruyt Groep en VPD tekenden tevens de ‘Convenant Duurzame Logistiek’ van Stad Mechelen.

Lydia Peeters (Open Vld, midden op de foto), Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken: ‘Begin vorig jaar hebben wij VIAVIA boven de doopvont gehouden. Dat staat voor ‘Vrachtvervoer Intelligent Aanpassen en Vergroenen door een Integrale Aanpak.’ Als we kijken naar emissies, de CO2-uitstoot en alle andere klimaatuitdagingen, die op een ijltempo op ons af komen, dan weten we dat we moeten verduurzamen. We doen dat door samen te werken met de academische wereld, de bedrijfswereld, de administratieve wereld maar ook de politieke wereld. We moeten van Vlaanderen een topregio kunnen maken inzake duurzame logistiek. De taskforce duurzame stadslogistiek is een samenwerking tussen de Universiteit van Antwerpen, het VIL, de stad Mechelen, Colruyt Group, VPD, DHL Express en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Het doel is om alle uitdagingen in kaart te brengen en te kijken hoe we die samen kunnen aanpakken.’

‘We hebben al heel wat gedaan voor onze laadinfrastructuur voor zware vracht. Vorig jaar hebben we 119 projecten kunnen goedkeuren. Dit jaar gaan we nog met een nieuwe call komen inzake innovatieve laadinfrastructuur. Onze regelgeving moet future proof zijn en moet de modal shift mee faciliteren. Recentelijk hebben we een besluit ter goedkeuring voorgelegd binnen de Vlaamse regering om onder meer te voorzien in een massaverhoging. We weten dat die zero-emissievrachtwagens vaker een zwaarder volume hebben. Daarom hebben we het mogelijk gemaakt dat combinaties van 44 tot 46 ton mogelijk zijn op onze Vlaamse wegen. Tevens gaan we ervoor zorgen dat het Agentschap Wegen en Verkeer toelating kan geven om voertuigen met andere afmetingen dan die die nu specifiek werden opgenomen in de regelgeving op onze gewestwegen te laten rijden.’

Koen De Vos (tweede van rechts op de foto), directeur supply chain Colruyt Group: ‘Onze stadsdistributie moet gebeuren door vrachtwagens die geëlektrificeerd zijn of rijden op waterstof. We maken nu gebruik van een 44 ton-truck maar ook van cargobikes. Met deze vrachtwagen kunnen wij twaalf ton vervoeren. Daar hebben we anders zestien gewone vrachtwagens of 54 bestelwagens voor nodig.’ Steven De Bruyn (tweede van links op de foto),  CEO van transportbedrijf VPD: ‘We werden opgericht in 1946. We zijn gespecialiseerd in last mile Logistiek. Momenteel gebeurt éénderde van onze 2 000 dagelijkse leveringen door batterij-elektrische voertuigen. We spannen ons in om tegen 2030 volledig emissievrij de stad binnen te rijden.’

Alexander Vandersmissen (Voor Mechelen, zie foto hierboven), schepen van mobiliteit: ‘Op dagbasis tellen wij 70 000 verplaatsingen op ons grondgebied waarvan ongeveer tien procent business for business en business to consumer. Als stad hebben wij enkele jaren geleden al het voortouw genomen in heel de transitie naar deelmobiliteit. Dat heeft gerendeerd. Ook die Last Mile is een uitdaging. Heel wat bedrijven kijken naar onze stad om nieuwe proeftuinen op te starten. Wat B-post twee jaar geleden in Mechelen gedaan heeft – de uitbouw van een volledig duurzame belevering – is zeer knap en zorgt ervoor dat ook andere spelers nu naar ons komen. We gaan de volgende jaren nog heel veel evoluties zien op dit vlak. Wat Colruyt hier doet geeft dit heel duidelijk aan. Toen wij jaren geleden het convenant ondertekenden om tegen 2030 volledig te emissievrij te beleveren dan was dat niet evident. In de pers vroeg men zich af of dit realistisch was. Nu, enkele jaren later, dankzij inspanningen van de Vlaamse regering maar ook vanuit het bedrijfsleven, zien we dat dit de enige mogelijkheid is. Als we dat niet doen dan geraken we in de problemen.’

Edwin MARIËN

Foto’s DMOW

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten