• 24/05/2024

Alexander Vandersmissen – Waarnemend burgemeester Mechelen

Stad Mechelen en provincie Antwerpen openen nieuwe gratis buurtparking

MECHELEN – Vanavond opende stad Mechelen, in samenwerking met de provincie Antwerpen, een nieuwe buurtparking op de terreinen van de PTS Campus in de Galgestraat. De parking biedt plaats aan veertien auto’s en is ondertussen de tiende Mechelse buurtparking. Alexander Vandersmissen (Voor Mechelen, zie foto), schepen voor mobiliteit: ‘We zoeken permanent naar plaatsen waar we buurtparkings kunnen openen, en konden zo deze legislatuur al 1 191 parkeerplaatsen voorzien.’

‘Het parkeerbeleid van een stad in volle groei in goede banen leiden is een belangrijke uitdaging. We zoeken naar een goede balans tussen betaalbaar parkeren, verkeersveiligheid, bewonersparkeren en toegankelijkheid. Enerzijds zijn er onze gratis shopping shuttles en (gratis) randparkings, maar we blijven ook absoluut investeren in buurtparkings. Dankzij een goede samenwerking met de school en met de provincie Antwerpen, die eigenaar is van het domein, konden we deze oplossing realiseren. We zijn hen daar dan ook erg erkentelijk voor. Momenteel onderzoeken we nog vier nieuwe potentiële parkeerterreinen verspreid over heel Mechelen. Suggesties zijn ook altijd welkom.’

De parking komt er voorafgaand aan de heraanleg van de Galgestraat, waarbij de parkeerplaatsen een nieuwe indeling krijgen in functie van de verkeersveiligheid. Er zijn in totaal veertien publieke parkeerplaatsen die ’s avonds en in het weekend beschikbaar zijn. Van maandag tot vrijdag is de parking beschikbaar van 16 uur tot 8 uur de dag erop, op woensdagen van 12.30 uur tot 8 uur. Tijdens het weekend en schoolvakanties is de parking 24/7 bereikbaar. Buurtbewoners kunnen een badge verkrijgen via de Parkeerwinkel van Indigo. Vandersmissen: ‘De parking is enkel toegankelijk met een badge en wordt met een poort afgesloten. Gebruikers moeten ook een reglement ondertekenen waarbij ze akkoord gaan met enkele afspraken over netheid, orde, rust en de opgelegde parkeeruren.’

Burgemeester Bart Somers (Voor Mechelen): ‘Sinds 2010 is het aantal personenwagens in Vlaanderen met veertien procent gestegen. Ook in onze stad merken we dat de parkeerdruk steeds toeneemt. Dat noopt ons tot creatieve oplossingen, maatwerk voor onze woonbuurten. Deze nieuwe buurtparking is een mooi voorbeeld van het efficiënt en doordacht benutten van beschikbare parkeerruimte. Overdag is de parking beschikbaar voor leerkrachten en schoolpersoneel, eens zij weg zijn kunnen buurtbewoners dankbaar van de ruimte gebruikmaken. We zijn permanent in gesprek met verschillende partijen om dit systeem van gedeeld gebruik overal in onze stad uit te rollen.’

Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor Provinciaal Onderwijs Antwerpen: ‘PTS Mechelen is al meer dan 100 jaar sterk verweven met de stad Mechelen en de buurt. Het gedeeld gebruik van de personeelsparking wordt dan ook sterk gedragen door Provincie Antwerpen. In een stadswijk is ruimte een kostbaar en eindig goed. Door met een goede inrichting in te spelen op de noden van de buurtbewoners zonder deze van ons grote team leerkrachten in gedrang te brengen, verweven we de school nog beter in haar omgeving.’

Patrick Princen (Voor Mechelen), schepen van openbare werken: ‘De Galgestraat wordt een mooiere , groenere en verkeersveiliger straat dan vandaag het geval is. We vergroenen de straat met 152 vierkante meter extra plantvakken en ruim 700 vierkante meter aan waterdoorlatende verharding. Met een volledig gescheiden riolering, maken we de straat klaar voor de uitdagingen van de toekomst. De ruimte voor parkeerplaatsen in de Galgestraat zelf werd door de ingrepen voor verkeersveiligheid en snelheidsremmende maatregelen kleiner, maar de buurtparking is een daarom prima aanvulling.’ Stad Mechelen betaalt eenmalig een investeringskost van 32 641,86 euro voor de aanleg. Op de schoolterreinen staat er een extra draadafsluiting en een schuifpoort met toegangscontrole. (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten