• 15/07/2024

Stad maken over de Ring brengt overzicht van de visie van Ringstad

ANTWERPEN – Met de opdracht aan de stadsbouwmeester en AG Vespa om de Visie Ringstad in goede banen te leiden, zet stad Antwerpen een ambitieus stadsvernieuwingsprogramma over en langs de Ring in gang. Aan de randen van de zeven Ringparken worden nieuwe levendige stadsdelen gerealiseerd die voor de verbinding zullen zorgen tussen de bestaande wijken en de nieuwe parken. Die Visie Ringstad, is nu neergeschreven in een publicatie ‘Ringstad. Stad maken over de Ring’.

Annick De Ridder (N-VA), schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening en voorzitter AG Vespa: ‘Als bijzonder dynamische stad onderging Antwerpen door de eeuwen heen vele spectaculaire stedelijke transformaties. Met de creatie van Ringstad zorgen we mogelijk voor de meest intrigerende wending qua stadsontwikkeling. Door de overkapping van de Ring zal de binnenstad via verschillende deelprojecten slim en organisch aan de buitenstad gelinkt worden op een open en groene manier. Nieuwe levendige woongebieden zullen daarbij ontstaan vlakbij elk van de zeven nieuwe Ringparken. Deze Ringstad levert daarbij meteen een uiterst belangrijke bijdrage aan de bouwshift en modal shift.’
‘Enerzijds zullen nieuwe ontwikkelingen aan de randen van de parken zorgen voor betere verbindingen tussen de bestaande wijken en de Ringparken. Het creëert immers kansen voor betere toegangen, sociale controle en levendigheid. Anderzijds wil Ringstad bijdragen tot de realisatie van de bouwshift, want door te bouwen op zowel multimodaal bereikbare locaties als op onderbenutte terreinen kunnen potentiële bouwlocaties verder van de stad gevrijwaard blijven.’
De Visie Ringstad bouwt verder op de inzichten en ideeën die tijdens het participatief ontwerpproces tot stand zijn gekomen. Dit is pas de start van een proces: de plannen zullen de komende jaren in overleg met alle partijen steeds concreter worden. Visie Ringstad probeert zowel de gewenste ontwikkelingszones als de beoogde dichtheid van die zones duidelijk af te bakenen. Antwerps stadsbouwmeester Christian Rapp grijpt daarvoor terug naar zes grote leidraden die de gemaakte keuzes onderbouwen: grootschalige overkapping, Singel, Spoorpark, nerven, een connecterende vallei en multimodale knopen.’

Rapp: “De Visie Ringstad is de start van een proces. Ze biedt houvast in een gesprek over de kansen voor stadsontwikkeling langs de Ring. We kijken ernaar uit om de komende jaren samen met de bewoners en de stakeholders in het gebied de visie verder uit te werken en concrete projecten op te starten.’ De Ringparken vormen de hefboom die nodig is voor vernieuwingsoperaties in de Ringstad. De transformatie van de stadsranden van die parken is op zijn beurt essentieel voor de slaagkansen van ‘het Ringpark’. Om de Visie Ringstad als complement op ‘het Ringpark’ in één beeld samen te vatten, werd er een synthesekaart ontwikkeld. De kaart toont de bestaande en nieuwe stadsranden van de Ringruimte, de afbakening van de ontwikkelingsgebieden en de ruimte die voor verbindingen, pleinen en lokale publieke ruimte voorzien wordt. Parallel aan de Visie Ringstad werkt AG Vespa het instrument ‘hoederentiteit’ uit. Indien er meerwaarde op publieke gronden wordt gecreëerd, zal die terugvloeien naar de maatschappelijke doelstellingen zoals wijk- en buurtgroen, publieke voorzieningen en/of betaalbaar wonen. Of ze wordt geherinvesteerd tijdens een volgende fase van de leefbaarheidsprojecten. Je kan de publicatie ‘Ringstad. Stad maken over de Ring’ downladen via https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/ringstad/media


.
Foto’s Ronny MULLENS

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten