• 16/07/2024

Stad maakt Halewijnlaan veiliger op vraag van leerlingen Sint-Annacollege

ANTWERPEN – De stad legde het fietspad op de middenberm van de Halewijnlaan op Linkeroever de afgelopen maanden volledig opnieuw aan. Daarbij horen heel wat ingrepen om de schoolomgeving rond het Sint-Annacollege veiliger te maken. Er kwamen onder meer vier verhoogde oversteekplaatsen. Ook zullen fietsers vanuit het Waasland vanaf nu vlotter en veiliger de verbinding met de rechteroever kunnen maken.

Het waren leerlingen van het Sint-Annacollege die in maart 2020 bij Koen Kennis (N-VA), schepen van mobiliteit, kwam aankloppen. Farhat Bahar Ibrahimi was één van hen. ‘Ik herinner mij dat wij veel suggesties hadden. De schepen heeft hier rekening mee genomen wat we heel fijn vinden. We hadden vooral vragen rond de zebrapaden en de verkeerslichten. Er waren toen geen verkeerslichten. Het was soms heel verwarrend om te weten wie er ging stoppen: de fietsers of de automobilisten. Je kon niet zien wanneer de auto’s stopten. Nu is dat probleem opgelost. Wijzelf zitten nu op een andere locatie dus eigenlijk hebben wij ervoor gezorgd dat jongere leerlingen er kunnen van profiteren.’

Kennis: ‘Met de heraanleg van het middenberm-fietspad van de Halewijnlaan zullen de leerlingen van het Sint-Annacollege en de andere scholen in de omgeving veiliger en vlotter naar school kunnen fietsen. Uiteraard speelt het vernieuwde fietspad ook in het voordeel van fietsers vanuit het Waasland. Die zullen vanaf nu vlotter en sneller tot aan de Sint-Annatunnel of veerboot en zo tot in de Antwerpse binnenstad pendelen.’

‘We pakten de vier doorsteken van de middenberm grondig aan. Ze werden versmald en verhoogd aangelegd. Daarnaast grepen we de heraanleg van het fietspad aan om nog bijkomende ingrepen te doen. De oude betontegels van het fietspad maakten plaats voor opvallende rode asfalt. Het fietspad werd tot 3,50 meter verbreed. De aansluiting met de Willem Gijsselsstraat werd versmald en verhoogd aangelegd. Er werden twee lichtengeregelde oversteken voor voetgangers aangelegd: ter hoogte van het college en ter hoogte van de brandweerkazerne. De schoolomgeving is beter zichtbaar gemaakt door markering en een vlaggenmast. Aan de oversteken en bushaltes werd de nodige blindengeleiding geplaatst. De parking en het pleintje ter hoogte van huisnummer 45/47 werden onthard en vergroend en om ervoor te zorgen dat de ophaalwagen van de sorteerstraatjes niet achteruit moet rijden werd een nieuwe uitrit aan die parking voorzien.’

Leraar Koen Laenens: ‘Ik geef hier al 21 jaar les. We hebben dit evenement georganiseerd vanuit het nieuwe vak ‘mens en samenleving’, dat drie jaar geleden met de onderwijshervormingen werd ingericht. Het zet leerlingen aan tot burgerschap maar ook over hoe je je moet gedragen op sociale media. Eén van de hoofdstukken ging over het verkeer waarbij de leerlingen een toertje rond de school maakten om te kijken wat er al dan niet veilig was. We hebben een lijstje opgemaakt en daar kwamen een aantal  punten naar voor waarvan we dachten dat we ze eens aan de schepen moesten voorleggen. Vlak voor de lockdown zijn de leerlingen uit het eerste jaar op het kabinet van Koen Kennis geweest. Daar werden verschillende elementen besproken. Ik vond het belangrijk dat zij dat deden want dat was meteen een oefening voor hen. Wat ik belangrijk vind zijn de banners die werden aangebracht op de straat want geen elke automobilist kijkt naar elektronische borden.’

Edwin MARIËN – videoreportage : Guy Van Antwerpen

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten