• 18/07/2024

Stad Lier plaatst 30 campagneborden om veilig fietsen in de kijker te plaatsen

LIER – Stad Lier en de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) starten vandaag met een campagne rond veilig fietsen. Op verschillende plaatsen in de stad werden campagneborden geplaatst die fietsers en automobilisten oproepen om meer aandacht te hebben voor elkaar en zo te zorgen voor veiliger verkeer. Het lokale initiatief kadert in een gezamenlijke campagne waarbij de VSV en 188 Vlaamse steden en gemeenten de handen in elkaar slaan voor meer fietsveiligheid.

Bert Wollants (N-VA), schepen van mobiliteit: ‘30 campagneborden staan op zorgvuldig gekozen locaties verspreid over de stad. Met een vriendelijke en positieve ‘bedankt-knipoog’ vragen ze aandacht voor specifieke situaties die gevaarlijk kunnen zijn voor fietsers.’

Lydia Peeters (Open Vld), minister van mobiliteit: ‘Daarbij kan het gaan over automobilisten die op het fietspad staan, afslaan zonder op de fietsers te letten of te weinig zijdelingse afstand houden bij het voorbijrijden van fietsers, maar evengoed over fietsers die in het donker zonder verlichting rijden, de voorrangsregels niet naleven of hun snelheid niet aanpassen in de buurt van fietsende kinderen of senioren.’

Volgens onderzoek van de VSV verklaart 77 procent van de Vlaamse fietsers dat ze recent in gevaar kwamen door onveilig gedrag van automobilisten (cfr een online panelbevraging bij 900 Vlaamse fietsers en automobilisten tussen zestien en 64 jaar, uitgevoerd door Ipsos in oktober 2019 in opdracht van de VSV). Omgekeerd geeft 66 procent van de autobestuurders aan dat fietsers zichzelf in gevaar brachten door risicovol gedrag. Opvallend: hoe vaker de ene groep een bepaald risicogedrag rapporteert, hoe minder vaak de tegenpartij toegeeft zich onveilig te gedragen. Zo verklaart 45 procent van de in gevaar gebrachte fietsers dat dat gebeurde door een automobilist die op het fietspad stond, terwijl slechts vier procent van de automobilisten toegeeft wel eens op het fietspad te staan. Daartegenover zegt 44 procent van de autobestuurders dat ze in het donker werden verrast door een fietser zonder fietsverlichting, terwijl slechts negen procent van de fietsers toegeeft wel eens zonder verlichting te rijden.

Werner De Dobbeleer (VSV): ‘Fietsers en automobilisten beseffen dus niet altijd dat ze iets doen wat gevaarlijk is voor de fietser. Met deze campagne roepen we beide groepen op om meer oog te hebben voor elkaar. Door even in de rol van de andere weggebruiker te kruipen, wat extra aandacht te hebben en elkaar te bedanken kan iedereen mee het verschil maken.’ Wollants: ‘Als stad blijven we met ons fietsbeleid inzetten op verkeersveiligheid en daar past dit initiatief perfect in. Zowel fietsers als automobilisten hebben hun rol in te spelen in veilig fietsverkeer, net daarom zetten we graag onze schouders onder deze campagne.’

Peeters: ‘We hebben het afgelopen jaar massaal de fiets (her)ontdekt. Deze positieve fietstendens wil ik vasthouden en verder stimuleren om zo bij iedereen een fietsreflex te creëren. Mensen zullen nog meer fietsen als dit veilig kan. Daarom trek ik nooit geziene budgetten uit voor de versnelde realisatie van concrete projecten voor meer en betere fietspaden. Maar ook menselijk gedrag speelt een belangrijke rol bij fietsongevallen. Daar willen we fietsers en automobilisten met deze positieve hoffelijkheidscampagne bewust van maken. ‘ (EM / Afbeelding VSV)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten