• 20/04/2024

Stad Lier maakt familiaal geweld bespreekbaar met tentoonstellingen

LIER – Nog tot en met vrijdag 28 oktober vind je in het stadskantoor en het sociaal huis van Lier aan het Paradeplein twee tentoonstellingen om het thema familiaal geweld bespreekbaar te maken. Annemie Goris (N-VA), schepen van sociale zaken, gaf vanochtend een toelichting over het opzet van de tentoonstelling en de rol van de stad Lier.

Goris: ‘Tijdens de coronacrisis stegen de meldingen rond intrafamiliaal geweld bij de lokale politie aanzienlijk. Daarom hebben wij als stadsbestuur en het OCMW, in samenwerking met de politie besloten om mee in te zetten op de uitbouw van het Family Justice Center (FJC). Sinds twee jaar keren wij een toelage aan het FJC uit om ook in Lier in te zetten op infovragen over de werking van het FJC (Spoor 1), het OOT Lier (Spoor 2) en de korte keten-aanpak (Spoor 3). Het OOT (Overleg Operationeel Team), is een casusoverleg dat georganiseerd wordt in elke politiezone binnen het gerechtelijke arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen waaraan wordt deelgenomen door casusregisseurs, politie, parket en het OCMW/Sociaal Huis. Tijdens het overleg worden recente politietussenkomsten inzake intrafamiliaal geweld besproken. De Korte Keten Mechelen wil situaties van intrafamiliaal geweld op een multidisciplinaire manier aanpakken. De Korte Keten is een samenwerkingsverband tussen politie, justitie en hulpverlening.’

‘We merken dat het aantal complexe dossiers in stijgende lijn zit. Het aantal dossiers in Spoor 2 steeg van 26 in 2021 naar 44 nu (en dit enkel over de periode januari-juni) en met de betrekking tot de drie sporen van 37 naar 52. Daarnaast is er in Lier een lotgenotengroep slachtoffers die maandelijks bijeenkomt in het LDC Het Schoppeke. Om deze problematiek bij het brede publiek onder de aandacht te brengen, zijn we ingegaan op de vraag om de fototentoonstelling BANG en de cartoonvoorstelling GEWELDIGe LIEFDE naar onze stad te laten komen. We kiezen ervoor om de foto’s en cartoons te verspreiden over het stadskantoor en het sociale huis omdat intrafamiliaal geweld plaatsvindt in alle geledingen van onze maatschappij.’

Diana Van Hoogenbemt coördineert deze campagne van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). ‘De campagne bestaat uit verschillende activiteiten in Lier, Boom en Mechelen, die door het CAW, FJC Mechelen, VZW Zijn, Cegg De Pont, Hier en het vertrouwenscentrum kindermishandeling worden georganiseerd. Gedurende de maand november verhuist deze tentoonstelling naar cgg De Pont Mechelen. De foto’s en cartoons werden geselecteerd door een jury onder leiding van fotografe Lieve Blancquaert en cartoonisten Eva Mouton en Kim Duchateau. Daarnaast organiseerden we de filmvoorstelling BEYOND, die gisteren in Boom plaatsvond en is er een info-avond van FJC over het aanbod van politie en parket in situaties van familiaal geweld. Wij bieden een luisterend oor aan en veroordelen niet. De hulp van het CAW is op maat. Gratis gesprekken kunnen fysiek of online. We kunnen afspreken in één van de CAW vestigingen uit de regio (Mechelen, Boom, Willebroek, Lier, Heist-op-den-Berg of Nijlen), bij iemand thuis of op een neutrale plek. Indien gesprekken niet volstaan kan het CAW een tijdelijke opvang voorzien.’ Info en contact opnemen kan via 0800 13 500, www.caw.be, www.jac.be, onthaal@cawboommechelenlier.be of jac@cawboommechelenlier.be. Er is een jongerenwerking voor -26-jarigen.

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten