• 17/06/2024

Stad Lier gaat Fort promoten, infomoment ivm ‘Stationsomgeving Noord’

LIER – Binnen de samenwerkingsovereenkomst Interreg Europe ‘RFC’: herover de vestingsteden’ met Regionaal Landschap kiest Lier ervoor om samen met de Lierenaars en betrokkenen een toekomstvisie uit te werken voor het Fort van Lier. Door de grote financiële kosten is het fort slecht onderhouden, moeilijk zichtbaar en deels ontoegankelijk. Het ontwikkelen van een langetermijnvisie, in samenwerking met de Lierenaars, fortgebruikers, omwonenden en experten, voor het fort dringt zich op. Met een participatietraject wil de stad Lier voldoende draagvlak verwerven en een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid en ervaringsdeskundigheid van de (toekomstige) gebruikers.

Marleen Vanderpoorten (Open Vld), schepen van onroerend erfgoed: ‘Bedoeling is om na te gaan welke stappen nodig zijn op korte en lange termijn om deze verborgen parel goed te bewaren en duurzaam te beheren. Vanuit het oogpunt recreatie wordt onderzocht hoe het fort kan inspelen op recreatieve noden door onder meer een link met de corridor van open ruimte te leggen. Het fort biedt namelijk een unieke gelegenheid tot fietsen en wandelen en tot het uitwerken van een cultureel parcours. Het resultaat zal een uitgewerkt masterplan voor het fort van Lier zijn dat de stad kan helpen in de komende jaren in de omgang met het fort.’

‘Voor vele inwoners is het fort van Lier nog onbekend terrein. Met de organisatie van een Open Fortenweekend (zaterdag 11 en zondag 12 september, weekend van Open Monumentendag 2021) en een Zomer van het fort in 2022 kunnen we het fort kenbaar maken bij een breed publiek. Het Open Fortenweekend betekent meteen ook de start van het participatietraject voor een groter publiek. Naast een kennismaking met het fort in de huidige vorm, zullen bezoekers uitgenodigd worden na te denken en te dromen over de toekomst van het fort. Enthousiaste en geëngageerde bezoekers kunnen ook na dat weekend (onder meer via een digitale ontsluiting) instappen in een verder traject richting ontwikkeling van de visiefase voor het masterplan.’ Meer informatie over het Open Fortenweekend volgt nog.

Begin maart keurde het college de stedenbouwkundige krijtlijnen ‘Stationsomgeving Noord’ goed. Deze krijtlijnen vormen de basis voor de verdere uitwerking van het RUP ‘Noordelijke driehoek stationsomgeving.’ Het globale plan dat al in 2018 door de Gemeenteraad werd goedgekeurd, voorziet ten noorden van de sporen een nieuwe publieke ruimte, een onderwijscampus (Vrij Technisch Instituut) en een woonprogramma.

De door het schepencollege goedgekeurde startnota vormt de eerste stap in de procedure tot de opmaak van het RUP. De startnota werd opgemaakt op basis van de stedenbouwkundige krijtlijnen die door het college werden vooropgesteld. Opmerkingen op de stedenbouwkundige principes zijn mogelijk gedurende een periode van 60 dagen waarin de start- en procesnota ter inzage liggen. Wie benieuwd is naar de krijtlijnen kan de nota digitaal inkijken op www.lier.be/stationsomgeving  of na afspraak in het stadskantoor, en dit vanaf maandag 17 mei. De participatieperiode loopt tot en met donderdag 15 juli. Op woensdag 9 juni om 19u30 wordt op een digitaal infomoment verdere informatie en toelichting gegeven. Buurtbewoners ontvangen hiervoor nog een uitnodiging, maar alle geïnteresseerden zijn welkom. Inschrijving vooraf is verplicht via hogergenoemde website. (EM / Foto Visit Lier )

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten